Sovittelu käyttöön syrjintäriidoissa

Sukupuolisyrjintää kokeneen oikeusturvaan haetaan parannusta.

Kuvateksti
Sukupuolisyrjintää kokeneen oikeusturvaan on suunnitteilla parannusta.

Tasa-arvolakiin on kaavailtu muutosta, joka parantaisi sukupuolisyrjintää kokeneen oikeusturvaa. Muutoksen myötä tasa-arvovaltuutettu voisi toimia sovittelevassa roolissa, kun epäillään syrjintää.
Oikeudenkäyntiin verrattuna sovintomenettely olisi edullisempi ja nopeampi matalan kynnyksen toimintatapa.

Tehyn lakimies Niina Nurminen pitää uudistusta tervetulleena, sillä oikeusprosessi on usein pitkä ja raskas.
– Aika näyttää, kuinka hyvin sovittelu toimii käytännössä. Miten tasa-arvovaltuutetun resurssit riittävät, jos sovittelusta tulee suosittua?

Maan hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin sekä tasa-arvovaltuutetusta annettuun lakiin. Lakimuutoksen myötä tasa-arvovaltuutetulla olisi mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi syrjintätapauksen osapuolten välillä. Sovintomenettelyn käyttö olisi vapaaehtoista ja perustuisi osapuolten suostumukseen.

Sovinnon osapuolet voisivat hakea yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta sovinnon vahvistamista. Lautakunta voisi vahvistaa saavutetun sovinnon.

Esitys vahvistaisi matalan kynnyksen oikeussuojaa tasa-arvoasioissa ja parantaisi näin sukupuoleen perustuvaa syrjintää kokeneen asemaa.  Esitys myös yhdenmukaistaisi tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain oikeussuojakeinoja, sillä yhdenvertaisuuslakiin sovintomenettely on sisällytetty jo aiemmin.

Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2016.