STM:n virkamies: Sairaanhoito säilynee osana työterveyttä

Sote-uudistuksen ympärillä velloo keskustelu monituottajamallista. Ovatko kaikki samassa asemassa?

Sairaanhoito säilynee ainakin jossain muodossa osana työterveyshuoltoa, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Kestävän terveydenhuollon aamiaistilaisuudessa.

Työterveyshuollon sairaanhoitoa koskevan esityksen valmistelu on vielä kesken. Todennäköistä kuitenkin on, että työterveyshoitoa ohjataan lainmukaiseen perustehtävään, mutta sairaanhoitoa ei kielletä.

Työterveyshuollon perustehtävä on työperäisten sairauksien, tapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisy sekä työkyvyn hallinta ja seuranta.

Pöystin mukaan julkinen, yksityinen ja kolmas sektori ovat palveluiden tuottamisen perustatasolla pitkälti samalla viivalla. Hänestä on itsestään selvää, että julkisella sektorilla pitää olla tietyt velvoitteet. Jo perustuslaki lähtee siitä, että jokaisella on oikeus julkisiin palveluihin. Vastaavasti yritysmaailman periaatteisiin kuuluu, ettei yritys halua tukea tappiollista toimintaa. Palveluiden tuottamisen ohjausvoima tulee sitä kautta.

– Kalleimmat toimenpiteet tuotetaan viidellä sote-yhteistyöalueella.

Sote-uudistuksen tavoitteena on vähentää toiminnallisten uudistusten avulla kolmen miljardin euron kestävyysvajetta. Sote-menot ovat tähän asti kasvaneet vuosittain reilut kaksi prosenttia. Vuodesta 2019 lähtien tavoite on päästä 0,9 prosenttiin.

Nykyisen järjestelmän heikkoutena on Pöystin mukaan ollut monikanavainen rahoitus. Jatkossa pääasiallinen rahoittaja on valtio, mutta muutos ei vaikuta kansalaisten veroasteeseen.

Tehy kuuluu Kestävän terveydenhuollon aamiaistilaisuuden valmisteluryhmään.