Suuhygienisti huomaa laiminlyönnin lapsen suusta

Suun terveydenhuollon työntekijän pitää tunnistaa, milloin hänen kuuluu tehdä lastensuojeluilmoitus.

Kuvateksti
Lapsiasiakkaiden joukossa on niitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai apua lastensuojelusta tai perhesosiaalityöstä. Kuva: Jaakko Martikainen

Lapsen suusta ja kasvoista voi löytyä merkkejä lapsen pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hammastarkastusten laiminlyönti voi kertoa siitä, että vanhempi ei pysty sitoutumaan aikatauluihin tai hänellä on jotain salattavaa  lapsen suun terveydentilasta. 

Suun terveyden ammattilaiset eivät kuitenkaan aina tiedä, miten heidän tulisi toimia, kun heillä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Sosionomiopiskelija ja hammashoitaja Tiia Vienonen kartoitti Hyvinkään suun terveydenhuollon työntekijöiden tietämystä opinnäytetyössään

Hieman alle puolet kyselyyn vastanneista oli miettinyt lastensuojeluilmoituksen tekemistä, mutta oli jättänyt ilmoituksen tekemättä. 

Lapsen suun terveydentilasta voi päätellä monia asioita. Pienen lapsen pahoin reikiintyneet hampaat saattavat kertoa lapsen huolenpidon ja hoivan laiminlyönnistä. Taustalta voi löytyä vanhempien masennusta, päihdeongelmaa, arjenhallinnan ongelmia tai uupumusta.

Suun terveydenhuollon ammattilainen on lain mukaan ilmoitusvelvollinen, jos hän työssään kohtaa lapsen, joka saattaa tarvita lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Päätöstä lastensuojeluilmoituksesta ei tarvitse tehdä yksin, vaan aina voi konsultoida sosiaalipäivystyksen työntekijää.

Suurin osa vastaajista ei tuntenut lastensuojelulakia eikä osannut tehdä lastensuojeluilmoitusta. Vastaajat eivät tienneet, voiko terveydenhuollon ammattilainen tehdä lastensuojeluilmoituksen nimettömänä, tai saavatko huoltajat tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt, jos tekijänä on terveydenhuollon ammattilainen.

Lähes kaikki vastaajista toivoivat tukea lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Suurin osa toivoi tiivistä opasta lastensuojeluilmoituksen tekemisestä.

Opinnäytetyön myötä syntyi Lastensuojeluilmoituksen haasteet suun terveydenhuollossa –opas. Se on tehty Hyvinkäällä työskenteleville, mutta siitä hyötyvät myös muualla työskentelevät alan ammattilaiset.