Suun äkillinen infektio vaatii pikaista hoitoa

Käypä Hoito -suositus antaa ammattilaiselle toimintaohjeet tilanteissa, joissa epäilee suun alueen infektiota.

Kuvateksti
Suun infektioiden hoitoon on saatu päivitetty käypä hoito -suositus. Kuva Jussi Tuokkola.

Äkillisiä hammasperäisiä infektioita koskeva Käypä hoito –suositus on päivitetty. Potilaan tehtävänä on hakeutua hoitoon heti, jos hän epäilee äkillistä tulehdusta. Tulehduksesta kertovat turvotus, punoitus tai kuumotus, kuume, sairauden tunne tai yleistilan heikkeneminen sekä nielemis- tai hengitysvaikeudet.

– Tämän Käypä hoito -suosituksen päivitykselle ja markkinoinnille on nyt suuri tarve, Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry:n vt. toiminnanjohtaja Niina Nivala-Huhtaniska sanoo. Hän viittaa uutiseen, jonka mukaan esimerkiksi Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystykseen saattaa yhdessä viikossa tulla useita nuoria potilaita, jotka tarvitsevat kiireellistä tehohoitoa suun infektioiden takia.

– Hoitohenkilön tulee ymmärtää, että hammasperäisen infektion oireet vaihtelevat epämukavasta olosta voimakkaaseen kipuun. Suun sisäinen turvotus ei välttämättä näy ulospäin, korostaa Nivala-Huhtaniska.

Suosituksen kohderyhmiä ovat avoterveydenhuollon hammaslääkäreiden ja lääkäreiden lisäksi muut terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten terveyskeskusten ja sairaaloiden sairaan- ja perushoitajat. Suositus koskee hoidon tarpeen arviointia päivystysyksiköitä, kun ne kohtaavat potilaita, joilla on äkillisesti syntyneitä oireita suussa.

Suositus korostaa myös entistä enemmän infektioiden ennaltaehkäisyä. Huolellinen päivittäinen omahoito ja säännöllinen hammashoito ovat avainasemassa infektioiden ja komplikaatioiden ehkäisyssä.

Käypä hoito -suositukset ovat tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet -suosituksen on laatinut Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä.