Tasa-arvovaltuutettu: Lain muutokset paras keino lisätä palkkojen avoimuutta

Palkka-avoimuuden lisääminen on yksi keino kohti samapalkkaisuutta.

Kuvateksti
Palkkasyrjinnän havaitseminen on hankalaa, jos työpaikalla ei jaeta tietoa maksettavista palkoista. Kuva: iStock

Tasa-arvolain säännöksiä pitää täsmentää siltä osin kuin ne koskevat työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmiin kuuluvia palkkakartoituksia. Tätä suosittaa tänään palkka-avoimuutta koskevan selvityksen tekijä tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara.

Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisten ihmisten palkkatietoja pitäisi voida käsitellä nykyistä kattavammin kaikkien palkanosien osalta. Selvityshenkilö esittää, että isojen työnantajien tulisi julkistaa tasa-arvosuunnitelmansa ja palkkakartoituksena. Tämä voisi koskea esimerkiksi yli 150 työntekijän työpaikkoja.

Yksilötason uudistus olisi se, että palkkasyrjintää epäilevälle työntekijälle pitäisi antaa verrokin tiedot. Nykyään vaaditaan verrokin suostumus. Työnantajia selvityshenkilö suosittaa antamaan luottamusmiehelle palkkatietoja sukupuolittain eriteltynä.

STTK kannattaa palkka-avoimuutta. Järjestö on jo aiemmin esittänyt palkkasalaisuuden osittaista purkamista palkkatasa-arvon edistämiseksi.

– Palkkatietojen avoimuudella on tärkeä merkitys palkkatasa-arvon edistäjänä ja sukupuolten välisen palkkaeron umpeen kuromisessa, arvioi johtaja Katarina Murto.

STTK toivoo kolmikantaiselta valmistelulta konkreettisia esityksiä lainsäädännöllisistä muutoksista, joita palkka-avoimuuden vahvistaminen edellyttää.

Naisten ja miesten palkkaeroa ei ole saatu kurottua umpeen maan hallitusten asettamien samapalkkaisuusohjelmien mukaisesti. Tavoitteena on ollut enintään 15 prosenttiyksikön palkkaero koko työmarkkinoilla.