Tehy: Diabeetikoiden lääkehoito turvattava

Säästö lääkekorvauksissa voi kasvattaa terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.

Kuvateksti
Lääkekorvauksia koskevat säästötoimet voivat vaikuttaa siihen, mitä lääkkeitä käytetään. Kuva iStock.

Tehy painottaa, että lääkekorvaussäästöjä haettaessa pitää arvioida kustannusten kokonaisvaikutuksia. Tämä koskee erityisesti vaikutuksia pitkäaikaissairaisiin.

– Kroonisesti sairaiden taloustilanne on usein heikentynyt. Muutokset eivät saa vaikeuttaa lääkehoitoa, sanoo työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä Tehystä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu 150 miljoonaan euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017 lähtien. Säästökeinoiksi hallitus ehdottaa lääkkeiden hintakilpailun edistämistä, lääkejätteen vähentämistä, rationaalista lääkehoidon edistämistä ja erityiskorvausjärjestelmän muutoksia.

Hallitus esittää lääkkeiden erityiskorvausjärjestelmän muuttamista niin, että diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirrettäisiin alempaan erityiskorvausluokkaan. Insuliinihoito säilyisi edelleen ylemmässä erityiskorvausluokassa kaikille diabetespotilaille.

Lääkityksen muuttamiseen voi Tehyn mielestä sisältyä riskejä. Potilaan sitoutuminen lääkehoitoon voi heiketä, mikä lisää komplikaatioiden mahdollisuutta ja samalla nostaa hoidon kokonaiskustannuksia.

Diabeteksen uudet tablettihoidot ovat kalliimpia kuin insuliinivalmisteet.

– Tablettihoitoiset diabeetikot voidaan joutua siirtämään insuliiniin, mikä on ylemmässä korvausluokassa, muistuttaa Ojanperä.

Diabetes on tähän asti ollut yleisin ylempään erityiskorvausluokkaan oikeuttava sairaus. Viime vuonna yli 300 000 henkilö sai korvauksia diabeteslääkkeistä. Näiden lääkkeiden kokonaiskustannukset olivat 90 miljoonaa euroa.

Lausuntoaika on päättynyt. Asiaan vaikuttavien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.