Tehy: Esitys työaikalaista EU-direktiivin vastainen

Työaikalakia koskeva esitys ei tuo selkeyttä varallaoloon eikä sitä koskeviin lepoaikoihin Tehyn työaika-asiantuntijan mukaan.

Kuvateksti
Työaikadirektiivin mukaan korvava lepoaika tulee antaa välittömästi. Kuva: iStock

Suomen voimassa oleva työaikalaki sekä uusi lakiehdotus ovat Euroopan unionin työaikadirektiivin vastaisia ainakin varallaoloa koskevan lepoajan suhteen. Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Maija Wilskman perustelee johtopäätöstään Euroopan komission vastauksella kysymykseen, jonka europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri esitti tämän vuoden alussa.

Komissiolle esitetty kysymys koski Husin Meilahden sairaalan leikkausosaston sairaanhoitajien varallaoloa. Heillä työssäolo voi kestää jopa 24 tuntia ilman korvaavaa vuorokausilepoa.

Vastauksessaan komissio muistuttaa, että direktiivi asettaa päivittäistä ja viikoittaista lepoaikaa koskevat vähimmäissäännökset. Esimerkiksi sairaaloissa tästä on mahdollista poiketa, mutta työntekijän on saatava vastaavat korvaavat lepoajat ja välittömästi sen työajan perään, jota on tarkoitus tasata.

– Korvaava lepoaika tulisi siis antaa direktiivin mukaan välittömästi, eikä esimerkiksi seuraavan tai tulevien vuorokausilepojen yhteydessä, kuten työaikalakiluonnokseen nyt on kirjattu, painottaa Wilskman.

Työaikadirektiivi edellyttää, että jokainen työntekijä saa vähintään päivittäisen 11 tunnin yhtäjaksoisen lepoajan jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Työntekijän on myös saatava jokaista seitsemän päivän jaksoa kohden vähintään vuorokauden kestävä lepoaika, johon yhdentoista tunnin lepoaika lisätään.

Lakiluonnos on nyt valtioneuvoston asettaman lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyssä. Hallitus tuonee esityksen eduskuntaan ensi syksynä.