Esperi-lisää kuuluu maksaa myös korotetun vähimmäispalkan päälle. Vähimmäispalkan korotus ei syö lisää. Kuva: Annika Rauhala

Tehy: Esperi-lisä säilyy eikä työnantaja voi sitä yksipuolisesti pienentää

Vähimmäispalkan päälle maksettava työpaikkakohtainen palkanlisä säilyy muuttumattomana, jos siitä ei erikseen toisin sovita. Työtuomioistuin vahvisti Tehyn näkemyksen lausunnossaan.

Työpaikkakohtaiset, kunkin työntekijän työsopimuksessa sovitut palkanlisät säilyvät ennallaan, vaikka vähimmäispalkat suurenisivat työehtosopimusten myötä. Tämä koskee myös ns. Esperi-lisää, jota Esperi Care on maksanut esimerkiksi joillekin lähihoitajille noin 20–30 euroa ja sairaanhoitajille 130–160 euroa kuukaudessa.

– Esperi-lisän kaltaiset erät perustuvat työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen. Tes-neuvottelut eivät näitä sopimuksia heilauta, sanoo Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen.

Työtuomioistuin on vastikään antanut Päijät-Hämeen käräjäoikeuden pyytämän lausunnon ns. Esperi-lisäjutussa. Työnantaja oli sopinut joidenkin työntekijöidensä kanssa työsopimuksella, että kyseinen lisä maksetaan työehtosopimuksen perusteella määräytyvän tehtäväkohtaisen vähimmäispalkan päälle.

Kun tehtävän vähimmäispalkkaluokka seuraavalla työehtosopimuskierroksella nousi, työnantaja alensi yksipuolisesti Esperi-lisää vähimmäispalkkaluokan korotuksen verran. Lopputuloksena oli se, että työntekijän kokonaispalkka ei muuttunut.

Työnantaja perusteli alentamista tes-määräyksellä. Sen mukaan vähimmäistason korotukset voivat johtaa siihen, että työntekijälle aiemmin vähimmäistaulukkopalkan päälle maksettava kuukausittainen mikä tahansa palkanosa voi pienentyä.

– Työtuomioistuminen lausunto on yksiselitteinen. Tes-neuvotteluissa ei ole tarkoitettu sopia mahdollisuudesta alentaa Esperi-lisän kaltaisia eriä, koska ne eivät ole perustuneet työehtosopimukseen vaan työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen.

Käräjäoikeus antanee asiassa tuomionsa tulevan kevään kuluessa. Esperi-lisän alentamisesta on kaksi samanlaista riitaa vireillä Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan käräjäoikeuksissa. Toinen on Tehyn ja toinen Superin jäsenen asiassa.

Uutisia