Tehy: Esperi-lisä säilyy eikä työnantaja voi sitä yksipuolisesti pienentää

Vähimmäispalkan päälle maksettava työpaikkakohtainen palkanlisä säilyy muuttumattomana, jos siitä ei erikseen toisin sovita. Työtuomioistuin vahvisti Tehyn näkemyksen lausunnossaan.

Kuvateksti
Esperi-lisää kuuluu maksaa myös korotetun vähimmäispalkan päälle. Vähimmäispalkan korotus ei syö lisää. Kuva: Annika Rauhala

Työpaikkakohtaiset, kunkin työntekijän työsopimuksessa sovitut palkanlisät säilyvät ennallaan, vaikka vähimmäispalkat suurenisivat työehtosopimusten myötä. Tämä koskee myös ns. Esperi-lisää, jota Esperi Care on maksanut esimerkiksi joillekin lähihoitajille noin 20–30 euroa ja sairaanhoitajille 130–160 euroa kuukaudessa.

– Esperi-lisän kaltaiset erät perustuvat työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen. Tes-neuvottelut eivät näitä sopimuksia heilauta, sanoo Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen.

Työtuomioistuin on vastikään antanut Päijät-Hämeen käräjäoikeuden pyytämän lausunnon ns. Esperi-lisäjutussa. Työnantaja oli sopinut joidenkin työntekijöidensä kanssa työsopimuksella, että kyseinen lisä maksetaan työehtosopimuksen perusteella määräytyvän tehtäväkohtaisen vähimmäispalkan päälle.

Kun tehtävän vähimmäispalkkaluokka seuraavalla työehtosopimuskierroksella nousi, työnantaja alensi yksipuolisesti Esperi-lisää vähimmäispalkkaluokan korotuksen verran. Lopputuloksena oli se, että työntekijän kokonaispalkka ei muuttunut.

Työnantaja perusteli alentamista tes-määräyksellä. Sen mukaan vähimmäistason korotukset voivat johtaa siihen, että työntekijälle aiemmin vähimmäistaulukkopalkan päälle maksettava kuukausittainen mikä tahansa palkanosa voi pienentyä.

– Työtuomioistuminen lausunto on yksiselitteinen. Tes-neuvotteluissa ei ole tarkoitettu sopia mahdollisuudesta alentaa Esperi-lisän kaltaisia eriä, koska ne eivät ole perustuneet työehtosopimukseen vaan työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen.

Käräjäoikeus antanee asiassa tuomionsa tulevan kevään kuluessa. Esperi-lisän alentamisesta on kaksi samanlaista riitaa vireillä Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan käräjäoikeuksissa. Toinen on Tehyn ja toinen Superin jäsenen asiassa.