Tehy: Henkilöstön edustaja hyvinvointialueen johtoryhmään – vuoropuhelua henkilöstön kanssa jatkettava sote-uudistuksessa

Henkilöstönedustajat ovat sote-uudistuksen onnistumiselle välttämättömiä, sillä työnantajamuutos vaikuttaa suoraan työntekijöiden työolosuhteisiin.

Kuvateksti
Henkilöstönedustajien on päästävä toimimaan organisaation kaikilla eri tasoilla.
Kuva: iStock

Tehy vaatii, että yhteistyö ja vuoropuhelu henkilöstön kanssa jatkuvat sote-uudistuksen edetessä. 

"Henkilöstön näkemykset välittyvät parhaiten siten, että henkilöstön edustajien asema turvataan hyvinvointialueen hallintosäännössä", sanoo Tehyn neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja.  

Rapinoja muistuttaa, että sosiaali- ja terveydenhuolto on kriisissä henkilöstöpulan ja koronapandemian vuoksi.

"Kriisi on johtanut työhyvinvoinnin ennen kokemattomaan laskuun."  

Hyvinvointialueen on varmistettava vuoropuhelu henkilöstönedustajien kanssa organisaation kaikilla tasoilla mahdollisimman laajasti lakisääteisen yhteistoimintamenettelyn ohella. 

Vuoropuhelu varmistuu sillä, että henkilöstön edustajat saavat paikan hyvinvointialueen johtoryhmässä sekä henkilöstöjaostossa. 

Paikka on oltava myös kaikissa jaostoissa tai työryhmissä, joissa käsitellään välittömästi henkilöstöön liittyviä tai henkilöstön asemaan vaikuttavia asioita.

Henkilöstönedustajien tulee saada myös läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialueen lautakuntiin, joissa käsitellään henkilöstöön vaikuttavia asioita. 

Henkilöstön edustajille on taattava myös mahdollisuus osallistua hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun sen eri vaiheissa.

Parhaillaan hyvinvointialueet valmistelevat hallintosääntöjään. Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

"Henkilöstönedustajien on myös saatava kommentoida hallintosääntöluonnoksia."

Sote-uudistuksessa tehdään Suomen suurin liikkeenluovutus.

Liikkeenluovutuksessa noin 180 000 työntekijän ja viranhaltijan työnantaja vaihtuu, mikä vaikuttaa suoraan esimerkiksi työhön, paikallisiin sopimuksiin ja palvelutuotantoon.