Tehy ja SuPer: Pakkotyö pahentaa hoitajapulaa entisestään — lakiesityksen tavoitteena poistaa työtaisteluoikeus

Tehy ja SuPer vastustavat edelleen hallituksen esitystä laiksi välttämättömän sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamisesta työtaistelun aikana.

Kuvateksti
Tehyn ja SuPerin mukaan lakiesityksen tavoitteena on poistaa sote-alan työntekijöiden oikeus työtaisteluihin kokonaan
Kuva: Kristiina Kontoniemi

Pakkotyölakiesitykseen viime sunnuntain kuulemisen jälkeen tehdyt pienet muutokset eivät muuta Tehyn ja SuPerin arviota siitä, että laki antaisi työnantajalle yksinvallan määritellä suojelutyön määrän ja lakkorajat. 

Lisäksi esitys pyrkii estämään myös tulevat sote-alan työtaistelut.

Vaikka sosiaalihuolto on uudessa versiossa korvattu kotihoidolla, lakiesitys koskee liittojen mukaan edelleen hyvin laajasti terveydenhuoltoa. Kyse ei liittojen mukaan ole tarkkarajaisesta täsmälaista, vaan laista, jonka tavoitteena on poistaa sote-alan työntekijöiden oikeus työtaisteluihin kokonaan.

Toimivaltuudet rajoittaa laillista työtaistelua on esityksen perusteluissa määritelty käytettäviksi portaittain niin, että kutakin toimivaltuutta voisi käyttää vain, jos lievempi keino ei olisi toiminut.

Lakiesitys on kuitenkin Tehyn ja SuPerin mukaan rakennettu niin, että työnantaja voi hyvin suoraviivaisesti pyytää aluehallintovirastolta työtaistelun kieltämistä tai siirtoa.  

Tehy ja SuPer muistuttavat, että tätä lainsäädäntöä ei edes tarvita potilaiden hengen ja terveyden turvaamiseksi.

Suomen lainsäädännössä on keinot, joilla riippumaton tuomioistuin voi kieltää tai keskeyttää lakon, mikäli se uhkaa kansalaisten henkeä ja terveyttä.

Keinoja on liittojen mukaan käytetty miesvaltaisilla aloilla samantyyppisissä tilanteissa.

Tehy ja SuPer toteavat, että lakiesitys puuttuu rajusti hoitajien perusoikeuksiin ja asettaa naisvaltaisen alan työtaisteluissa täysin eri asemaan miesvaltaisten alojen kanssa.