Tehy on kolmanneksi arvostetuin ammattiliitto

Tehy on onnistunut työaikojen ja -olojen valvonnassa, mutta ei yhtä hyvin palkkaedunvalvonnassa.

Kuvateksti
Noin 30 000 ammattiliiton jäsentä kokoontui syksyllä 2015 Helsinkiin vastustamaan hallitusta. Kuva: Annika Rauhala

Suomen kolmanneksi arvostetuin ammattiliitto on Tehy. Noin kolmannes suomalaisista tuntee Tehyn toimintaa ainakin jossain määrin. Tunnettuus on noussut vuodesta 2015. Tiedot ovat peräisin Taloustutkimus Oy:n tutkimuksesta, jossa selvitetään mielikuvia 22 ammattiliitosta.

Mielikuva Tehystä kokonaisuutena oli mitatuilla ominaisuuksilla liitoista toiseksi paras. Vastaajilta kysyttiin muun muassa, miten liitot ovat heidän mielestään onnistuneet esimerkiksi palkkaetujen sekä työaikojen ja -olojen valvonnassa ja alan työpaikkojen turvaamisessa.

Vastaajien mielestä Tehy on onnistunut keskimääräistä paremmin valvomaan työaikoja ja -oloja sekä alan työpaikkoja. Palkkaedunvalvonnassa Tehy ei ole onnistunut yhtä hyvin, mutta siinäkin mielikuva on vielä myönteisen puolella. Kaiken kaikkiaan liitot saavat palkkaedunvalvonnasta enemmän kritiikkiä kuin 2015, mikä johtunee kikystä ja palkkakehityksen pysähtymisestä.

Yhteiskunnalliselta vastuunottokyvyltään Tehy on vastaajien mielestä toiseksi paras.

– Kaikilla mittareilla on tärkeä pärjätä, jotta olisi vetovoimainen järjestö: on oltava tunnettu, arvostettu ja mielikuva kunnossa, Tehyn viestintäjohtaja Katri Lindqvist sanoo.

Taloustutkimus Oy tutkii mielikuvia ammattiliitoista joka toinen vuosi. 

Kuusi kymmenestä työvoimaan kuuluvasta on ammattiliiton jäsen. Liittojen jäsenmäärät ovat laskeneet merkittävästi viime vuosina. Ammattiliittoihin kuuluminen on silti yhä useamman mielestä jäsenmaksun arvoista, ja entistä harvempi on sitä mieltä, että liitot ovat menettäneet merkitystään.

Naiset kuuluvat liittoon miehiä useammin, ja yli 45-vuotiaat useammin kuin nuoremmat. 

15–79-vuotiaita vastaajia oli noin 4 000, ja heidät valittiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä. Kysely tehtiin maalis-huhtikuussa 2017.

25.9. klo 13.40 muokattu ingressiä.