Tehy tahtoo yhtenäiset pääsykokeet

Tehy haluaa sosiaali- ja terveysalalle valtakunnalliset yhtenäiset pääsykokeet.

Kuvateksti
Moni oppilaitos on säästösyistä luopunut soveltuvuuskokeista.

Jotkin oppilaitokset ovat luopuneet soveltuvuuskokeista tai muuttaneet niitä keveämmiksi. Osa harkitsee tätä.

Syynä sekä ammattikorkeakouluissa että toisella asteella ovat säästöt. Opetushallituksen määräysten mukaan pääsykokeeseen on kutsuttava kaikki kriteerit täyttävät hakijat ja malli on oppilaitoksille liian raskas.

Valviran haaviin on viime vuosina jäänyt entistä enemmän ammattilaisia, joiden oikeuksia on jouduttu rajoittamaan tai poistamaan. Yksi syy tähän lienee se, että alalle soveltuvuutta ei testata kunnolla. 

– Potilasturvallisuus ja palveluiden laatu on huomioitava jo opiskelijavalinnoissa. Sote-alalle on valittava ihmisiä, joilla on edellytykset toimia alan ammatissa, toteaa tutkimuspäällikkö Juha Kurtti Tehystä.

Turun yliopiston johtamassa Suvake-hankkeessa suunnitellaan sairaanhoitajan tutkintoon valtakunnallisia pääsykokeita. Kokeessa arvioidaan muun muassa uravalinnan varmuutta, sosiaalisia valmiuksia ja oppimisvalmiuksia.

– Jos pilotista saatava palaute on hyvää, mallia kannattaisi laajentaa muihinkin alan opiskelijavalintoihin.

Vuonna 2012 voimaan tullut Sora-lainsäädäntö antoi kouluille mahdollisuuden puuttua alalle soveltumattomien opiskeluoikeuteen. Kurtti on kuullut opettajilta, että käytännössä soveltumattomuuden todentaminen on vaikeaa muista kuin terveydellisistä syistä. Helpompi olisi karsia soveltumattomat valintakokeessa.

– Soveltumattomuus tulee usein ilmi harjoittelussa. Työpaikalla olevan ohjaajan on vaikea puuttua siihen, koska opiskeluoikeuteen liittyvät päätökset tekee koulutuksen järjestäjä eikä opettajilla nykyään juuri ole aikaa käydä työpaikoilla.

Tehy ja sen yhteistyöjäsenjärjestöt muistuttavat myös, että hakijoiden kielitaito pitää testata, jotta he selviävät opinnoista ja valmistuttuaan työelämässä.