Eksoten tehyläiset edellyttävät työnantajalta tasapuolista kohtelua korvauksissa, jotka maksetaan ruokatauoista. Kuva: iStock

Tehyläiset hakevat korvauksia – Eksote siirsi ruokatauon omalle ajalle

Tehyn mielestä Eksoten kaikilla työntekijöillä on oikeus ruokatauon muutoksesta maksettaviin korvauksiin. Perusteluna on tasapuolinen kohtelu. 

Tehyläiset vaativat oikeudessa korvauksia työaikamuodon muutoksesta, jonka Eksote toteutti 2016. Tehyläisiä on noin 260.

Yleistyöaikaan siirtymisen myötä ruokailu siirtyi työntekijän omalle ajalle. Aiemmin työntekijät olivat ruokailleet työajalla työn ohessa. 

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Eksote on aiemmin tuomittu maksamaan korvauksia neljälle työntekijälle, jotka se yksipuolisesti siirsi ruokailemaan omalla ajalla. Eksote ei ole kuitenkaan korvannut muutosta muille työntekijöille.

Osa työntekijöistä sopi työaikamuodon muuttamisesta työnantajan kanssa; osan työnantaja siirsi toiseen työaikamuotoon yksipuolisesti.

Tehyn mielestä kaikilla työntekijöillä on tasapuolisen kohtelun perusteella oikeus korvauksiin.

"Sillä ei pitäisi olla merkitystä, onko sopinut vai ei, koska työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti", sanoo Tehyn lakimies Tero Peltonen.

Kuntatyönantajat ryhtyivät vuoden 2015 jaksotyöuudistuksen yhteydessä siirtämään työntekijöitä jaksotyöajasta yleistyöaikaan, vaikka uudistus ei tätä edellyttänyt.

Muutos on aiheuttanut ongelmia työpaikoilla, koska työntekijät eivät välttämättä pysty pitämään ruokataukoa.

Tehy on riitauttanut useita ruokataukoon liittyviä tapauksia. 

6.4. klo 14 korjattu kuvatekstiä. 

Kommentit

Käyttäjän Ilkka Lehtonen kuva

Olisi hyvä, että korvauksien määrästä hieman kerrottaisiin tässä myös.

Mainos
Mainos

Uutisia