Tehylle voitto: Työaikasaatavien riitautusaika ennalleen

Työntekijä voi taas riitauttaa työehtosopimukseen perustuvat saatavat viiden vuoden kuluessa. Tämä antaa aikaa selvittää riidat neuvotellen.

Kuvateksti
Nyt on taas aikaa rauhassa sovitella. Työehtosopimukseen perustuvien saatavien riitautusaika palasi viideksi vuodeksi. Kuva: iStock

Työehtosopimukseen perustuvat saatavat voi vastedes riitauttaa työtuomioistuimessa viiden vuoden kuluessa. Hieman yli vuoden ajan vallitsi tilanne, että aikaa oli vain kaksi vuotta. Työntekijä ei myöskään pystynyt katkaisemaan vanhentumisaikaa. Nyt taas pystyy. Vanhentumisaika keskeytyy, jos työntekijä pyytää saataviaan esimerkiksi sähköpostilla. Työaikaan liittyvät saatavat ovat esimerkiksi ilta- ja pyhälisiä. 

Tämä perustuu työtuomioistuimen tuoreeseen päätökseen, joka on merkittävä ammattiliitojen ja niihin kuuluvien jäsenten kannalta. Sen mukaan työehtosopimukseen perustuvat työaikasaatavat kuuluvat työsopimuslain mukaisen vanhentumis- ja kanneaikasäännösten piiriin. Näin työtuomioistuimessa ratkaistavat saatavat vanhentuvat viiden vuoden kuluessa erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole ennen sitä katkaistu.

Tähän päättyy hieman yli vuoden jatkunut epäselvä tilanne, joka johtui korkeimman oikeuden (KKO) aikaisemmasta päätöksestä.

– Nyt saatiin selvyys siihen, että työtuomioistuimeen voidaan viedä erimielisyydet samojen vanhentumisaikojen puitteissa kuin ennen KKO:n ratkaisua. Riidat ehditään rauhassa selvittää ja oikeasti neuvotella niistä työnantajaliiton kanssa – toivottavasti useimmiten jopa sopia ne, huomauttaa Tehyn johtava lakimies Matias Nyman.

Saatavien vanhentumiseen liittyvä epäselvä tilanne juontaa juurensa KKO:n antamasta ratkaisusta ns. SOS-lapsikyläjutussa. KKO katsoi vastoin työtuomioistuimen vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, että kaikki työaikaan sidotut saatavat kuuluivat työaikalain kanneajan piiriin. Näin niiden vanhentuminen voitiin katkaista kahden vuoden määräajassa vain tekemällä kanne tuomioistuimeen.

Oikeuskysymyksen merkityksestä kertoo, että työtuomioistuimen täysistuntoon osallistuivat kaikki sen jäsenet. Tuomio syntyi äänin 11–6. Edellisen kerran työtuomioistuin on kokoontunut käsittelyyn näin isolla kokoonpanolla vuonna 1989.

Työtuomioistuin korostaa, että nyt syntynyt ratkaisu takaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen, jotka koskevat ammatillista järjestäytymisvapautta ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. KKO:n aikaisempi päätös asetti järjestäytyneet työntekijät järjestäytymättömiä huonompaan asemaan, koska se ei ottanut huomioon, kuinka ennen työtuomioistuinprosessia järjestäytyneen työntekijän oikeudenkäyntiä edeltää neuvottelumenettely, joka voi kestää pitkään ja siten vanhentaa saatavia.

Tarkennus viimeiseen kappaleeseen klo 11:40.

Ensimmäisestä kappaleen esimerkeistä poistettu ylityökorvaus.