Tehyn asiantuntija: Kesän sijaispula ei voinut tulla työnantajille yllätyksenä – palkat ja työolot on saatava kuntoon

Pula sijaisista vaikeuttaa terveydenhuoltoa, vanhustenhoitoa ja varhaiskasvatusta ympäri Suomea. Tehyn työelämäasiantuntija Heli Kannisto muistuttaa avainasioista, joilla työvoimapulaa voidaan ratkaista.

Kuvateksti
Kuva: Riikka Huttunen

Pitkin kevättä uutisoitiin yksiköistä, joita jouduttiin sulkemaan hoitajapulan vuoksi. Kesällä ongelmat ovat jatkuneet.  

Helsingin Sanomat kirjoitti eilen resurssivajeesta, joka vetää Husissa terveydenhuoltoa äärimmilleen. Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin siitä, että Espoossa terveysasemat palvelevat vain kiireellisissä asioissa

Pohjois-Karjalassa on jouduttu sulkemaan määräajaksi kuusi terveyskeskustaTHL:n mukaan lähes koko maassa on vaikeuksia saada palkattua ammattilaisia vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon.  

Tehy on varoittanut hoitajapulasta jo vuosia.  

”Tämän kesän sijaispula oli nähtävissä jo keväällä”, sanoo Tehyn työelämäasiantuntija Heli Kannisto.  

”Tehyyn tuli kentältä viestiä, että sijaisia ei vain ole. Ei ole, ketä ottaa.” 

Kannisto on huolissaan, miten paljon työntekijät joutuvat venymään.  

”Ihmiset on vedetty tiukoille. On kiire, eikä taukoja ehditä pitämään. Miten käy, jos työpäivän aikana ei ehditä syödä ja juoda? Sellaistakin viestiä tulee, että juomista vältellään, koska ei ole aikaa käydä vessassa. Oravanpyörä on aikamoinen, kun kaikessa kiireessä pitäisi tehdä tarkkaa työtä ja olla ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa.” 

Hoitajapula on ollut nähtävissä jo ennen koronaa, mutta korona on raskauttanut sote-alan ammattilaisten työtä entisestään. Kannisto arvelee, että koronan tuomat lisäkierrokset vaikuttavat työpaikoilla vielä pitkään. Työkuorma on kasvanut, sillä hoitajat ovat joutuneet koronan vuoksi tekemään myös testausta, rokottamista ja tartunnanjäljitystä. Myös henkinen kuorma on lisääntynyt.  

”Kriisitilanteista tiedämme, että niiden aiheuttamat tuntemukset saattavat tulla näkyviin vasta pitkän ajan kuluttua.”  

Kannisto muistuttaa avainasioista, joilla työvoimapulaa voidaan ratkaista. 

”Palkat, työolot ja johtaminen on saatava kuntoon. Nykyisellään palkat eivät vastaa työn kuormittavuutta ja vaativuutta.” 

Häntä huolettaa se, kuka meitä tulevaisuudessa hoitaa, jos työnantajat eivät korjaa tilannetta.  

”Tiedämme, että eläköityminen vähentää hoitohenkilökuntaa lähitulevaisuudessa. Lisäksi moni harkitsee alanvaihtoa työn kuormittavuuden vuoksi. Sote-alan työntekijöillä on paljon ammattitaitoa. On vuorovaikutustaitoja, matemaattisia kykyjä, teknisiä taitoja ja kykyä nopeaan reagointiin. Sellainen ammattitaito kelpaa muuallakin, jos sote-alan vetovoimasta ei huolehdita.”

”Meillä ei ole varaa menettää yhtään ammattitaitoista sotealan työntekijää.”