Tehyn asiantuntija: Sisäilman ongelmissa ratkaisun avaimet ovat työnantajan käsissä

STTK:n sisäilmaselvitys vahvistaa entiset tulokset. Tehyn työympäristöasiantuntijan mukaan tilanne ei parane, jos työpaikan ylin johto ei myönnä ongelman vakavuutta.

Kuvateksti
Sisäilmasta johtuvia ongelmia vähätellään edelleen. Kuva: iStock

STTK:n teettämän kyselyn mukaan yli viidennes vastaajista kokee työpaikkansa sisäilman laadun melko tai erittäin huonoksi. Ongelmia on eniten sosiaali- ja terveysalalla sekä koulutus- ja kuljetusalalla.

Mitä suurempi organisaatio, sitä enemmän on myös ongelmia. Eniten niitä on kunta-alalla.

– Tulokset ovat samansuuntaiset kuin Tehyn teettämässä tutkimuksessa kolme vuotta sitten. Parannusta ei ole näköpiirissä ennen kuin työnantajan asenteet ja toiminta muuttuvat, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Samaan johtopäätökseen on päätynyt Tehyn ja STTK:n selvitysten tavoin Valtioneuvoston tekemä selvitys, jossa on todettu ylimmän johdon asenteen merkitys sisäilmaongelmien käsittelyn kannalta.

– Hälyttävintä on, että joka neljäs sanoo, että toimenpiteitä työpaikalla ei ole tehty ongelmista huolimatta. Vastaajien mielestä tämä johtuu siitä, että työpaikalla ei koeta tarvetta korjata ongelmia; ongelmat eivät kiinnosta työnantajaa tai niistä ei välitetä. Toimenpiteitä pidetään myös liian kalliina, STTK:n johtaja Katarina Murto toteaa STTK:n selvitystä koskevassa tiedotteessa.

Tehyn työympäristöasiantuntija painottaa, että sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi on keinot olemassa. Avuksi voi ottaa STTK:n julkistaman teesilistan.

Tehyn vuonna 2016 tekemän ja työsuojeluvaltuutetuille suunnatun kyselyn perustella vain harvalla työpaikalla toimii sisäilmatyöryhmä, vaikka niiden perustamista suositeltiin jo 2000-luvun alussa, jos on epäily sisäilmaongelmista.

– Valtaosalla työpaikoista ei edelleenkään ole säännöllisesti kokoontuvaa sisäilmaryhmää.