Tehyn asiantuntijat: Vanhusten kuntoutukseen ja kotihoitoon ei panosteta riittävästi

Tuoreen selvityksen mukaan tehokas ja oikein ajoitettu kuntoutus edesauttaa vanhusten pärjäämistä.

Kuvateksti
Kuntoutus vaatii osaamista, resursseja ja kuntoutusmyönteistä asennetta. Kuva: Pasi Leino

Kun kotihoito ja kuntoutus ovat hyvin resursoitu, tarvitaan selvästi vähemmän ympärivuorokautista hoitoa. Näin erityisesti tilanteissa, joissa akuutti sairaus romahduttaa toimintakyvyn. Tämä käy ilmi tuoreesta ikäihmisten palveluita kartoittaneesta raportista.

– Sairaus saatetaan hoitaa, mutta sen aiheuttamaan toimintakyvyn laskuun ei puututa kuntoutuksella. Vanhus ei enää pärjää kotona ja ajautuu ympärivuorokautiseen hoitoon. Toki koti ei riitä, jos ikäihminen tarvitsee paljon apua kuntoutuksesta huolimatta, muistisairauden tai turvattomuuden takia, sanoo Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri.

Tehy on linjannut, että monimuotoinen kuntoutus, kotikuntoutus mukaan lukien on taattava ikäihmiselle hänen toimintakykynsä eri vaiheissa. Vanhuspalveluissa on oltava asiakkaiden määrään ja palveluntarpeeseen nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, mukaan lukien fysio- ja toimintaterapeutit sekä kuntoutusohjaajat. Hoitohenkilöstön kuntoutusosaamista on lisättävä.

Raportti vahvistaa, kuinka tehokas ja oikein ajoitettu kuntoutus edesauttaa vanhusten pärjäämistä.

– Kuntoutus vaatii osaamista, resursseja ja kuntoutusmyönteistä asennetta. Tuloksena on, että vanhukset selviävät kotonaan paremmin, työntekijöiden kokema työn mielekkyys lisääntyy ja kokonaiskustannuksissa voidaan säästää, muistuttaa Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Tehyn asiantuntijat yhtyvät raportin vaatimukseen, että kuntoutuksen osaaminen kuuluu kaikille työntekijöille ylilääkäristä lähihoitajaan. Siksi kuntouttava ote hoitotyössä pitäisi olla kaikkialla käytössä. Kysymys on usein yksinkertaisista arjen asioista.

– Ikäihminen autetaan vessaan sen sijaan, että käytetään vaippoja. Hänet kävelytetään ruokapöytään ja tuetaan itsenäistä ruokailua sen sijaan, että siirrettäisiin pyörätuolilla ja ehkä syötettäisiin. Tähän on oltava riittävästi resursseja, Töytäri lisää.

Tehyssä painotetaan, että kuntoutus tarvitsee myös vaativampaa osaamista. Kun fysio- ja toimintaterapeutit suunnittelevat ja toteuttavat vanhusta koskevan yksilöllisen kotikuntoutusjakson ja kuntoutuksen toteuttamisesta huolehditaan yhteistyössä kotihoidon kanssa, vanhuksen toimintakykyä voidaan ylläpitää ja parantaa.

Henkilöstömitoituksen tulee olla selkeää silloin, kun tehostettuun palveluasumiseen yhdistetään muita välimuotoisia palveluita.

– Nykyään on todella vaikea määrittää toimintayksikköön riittävää henkilöstömäärää, jos samassa yksikössä on esimerkiksi 0,3-mitoituksen palveluasumista  ja 0,6-mitoituksen tehostettua palveluasumista, Flinkman täsmentää.