Tehyn johtava lakimies kysyy hoivakriisin mainingeissa: Pitäisikö yritysten voittojen tavoittelua rajata?

Valvira määräsi Attendoa korjaamaan sosiaalipalveluitaan koskevat puutteet ja epäkohdat. Tehyn johtavan lakimiehen mukaan tämä on osoitus siitä, että yritykset eivät vieläkään ole ryhtyneet riittävän voimakkaisiin korjauksiin.

Kuvateksti
Attendo sai Valviralta sapiskaa. Puutteiden pitäisi olla korjattuina keskikesän kynnyksellä. Kuva: Annika Rauhala

Valvira on saamiensa ilmoitusten ja tekemiensä tarkastusten perusteella antanut Attendo Oy:lle ja sen alaisille osakeyhtiöille määräyksen ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Puutteina ovat olleet liian vähäinen henkilöstö, puutteellinen omavalvonta, vastuuhenkilöiden tehtävät, lääketurvallisuus, epäasianmukaiset itsemääräämisoikeuden rajoitukset ja avustavien työtehtävien organisointi.

– Valitettavasti Attendon saama määräys osoittaa, että yksityisen hoivan kriisi ei ole ohi. Yritykset eivät ole ryhtyneet riittävän voimakkaisiin toimenpiteisiin. On kohtuullista odottaa, että vuodessa olisi tapahtunut selkeää parannusta, sanoo Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri.

Attendon on saatava valmiiksi toimenpiteet epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi heinäkuun alkuun mennessä. Sen pitää toimittaa yksityiskohtainen selvitys elokuun alkuun mennessä.

Palveluntuottaja on Valviran saamien selvitysten mukaan jo ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Korjaavien toimenpiteiden riittävyyttä ja niiden vaikutusten pysyvyyttä ei kuitenkaan voida vielä luotettavasti arvioida, kun otetaan huomioon puutteiden vakavuus, laajuus sekä ohjaus- ja valvontatoimenpiteiden yhä jatkunut tarve.

Tehyn mukaan keskeinen kysymys on, voivatko voittoa tavoittelevat yritykset tuottaa laadukasta hoivaa. Tehy on vaatinut selvittämään, pitäisikö hoivayritysten voitontavoittelua rajata.

– Näyttää siltä, että yritykset säästävät kustannuksista ja nipistävät hoivan laadusta. Tästä kärsivät sekä asiakkaat että henkilöstö, joka uupuu työkuorman alle.

Valvira päätti vuoden 2018 lopulla ottaa selvitettäväkseen Attendo Suomi Oy:n konserniin kuuluvien yhtiöiden koko vanhustenhuollon asumispalveluiden asianmukaisuuden virastoon tulleiden yhteydenottojen ja ilmoitusten sekä aluehallintovirastojen suorittaman laajan valvonnan perusteella.

Vuonna 2019 Valvira teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin kymmeneen Attendon yksikköön eri puolilla Suomea. Aluehallintovirastot tekivät vuonna 2019 tarkastuskäynnin yhteensä 84:ään Attendon yksikköön eri puolilla Suomea.