Tehyn kesäselvitys: Sairaanhoitajista eniten pulaa

Terveydenhuollon työpaikat palkkaavat aiempaa enemmän opiskelijoita, koska päteviä ei ole tarjolla.

Kuvateksti
Pätevistä sijaisista on tänä kesänä terveydenhuollossa pulaa. Kuva: Jussi Tuokkola

Sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat sekä lääkärit ovat ammattiryhmät, joista on tänä kesänä eniten pulaa terveydenhuollossa. Myös parin kolmen päivän keikalle on vaikea löytää tekijää. 

Tiedot käyvät ilmi Tehyn kesäselvityksestä, jossa sote-työpaikkojen pääluottamusmiehet vastaavat kesän työjärjestelyjä ja sijaistilannetta koskeviin kysymyksiin. Tänä vuonna vastaajia oli 106. He edustavat esimerkiksi sairaaloita, terveyskeskuksia, palveluasumisesta ja päiväkoteja.  

"Koulutetuista sijaisista on pulaa, varsinkin sairaanhoitajista. Vakituisten työntekijöitten sairauslomat lisääntyneet, joten niukka sijaisten määrä tarkoittaa sitä, että työssä olevat tekevät pitkää päivää ja joustavat omista vapaistaan", yksi vastaaja kirjoittaa.

Yli puolet pääluottamusmiehistä ilmoitti, että sijaisten saatavuudessa on ollut tänä kesänä ongelmia. Osassa työpaikkoja sijaispula on kuitenkin hieman helpottanut. Tässä on suuria alueellisia vaihteluita – esimerkiksi Uudellamaalla on pulaa sijaisista, mutta Satakunnassa työnantajalla on vara jopa valita.

Pääluottamusmiesten mukaan työpaikat palkkaavat aiempaa enemmän opiskelijoita, koska valmistuneita ei ole tarjolla. Opiskelijasijaiset vaikeuttavat  työvuorosuunnittelua ja tarvitsevat kunnon perehdytyksen.

- Opiskelijoilta saattavat puuttua tarvittavat lääkeluvat, eivätkä he voi yksin olla vastuussa potilaista työvuorossa, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Vanhustenhoitoon on vaikea saada sijaisia, koska työntekijät eivät pidä sitä vetovoimaisena ja mieltävät työn raskaaksi. Vetovoimaisiksi koetut työpaikat saavat hyvin sijaisia.

Flinkman muistuttaa, että työpaikkojen kannattaa panostaa työantajakuvaansa, jotta ne saavat palkattua kesäksi osaavia ja motivoituneita sijaisia.

- Opiskelijat kertovat toisilleen hyvistä harjoittelupaikoista.