Tehyn lakimies: Työnantaja syyllistyi pitkäkestoiseen syrjintään, joka alkoi ensihoitajan ilmoitettua raskaudestaan

Käräjäoikeuden mukaan Kuopion kaupunki on tasa-arvolain vastaisesti rajoittanut hoitajan työsuhteen jatkumista. Tehyn lakimies pitää tapausta jopa poikkeuksellisen pitkään jatkuneena.

Kuvateksti
Tasa-arvolain mukaan määräaikaisia työsuhteita jatkettaessa henkilöä tulee kohdella samalla tavalla kuin häntä kohdeltaisiin, jos hän ei olisi raskaana tai perhevapaalla. Kuva: iStock

Kuopion kaupunki ei jatkanut ensihoitajan määräaikaista työsuhdetta, kun se sai tietää tämän raskaudesta.

”Raskaussyrjintä on edelleen erittäin tavallista hoitoalalla, vaikka tasa-arvolaki on ollut voimassa jo yli 30 vuotta”, sanoo Tehyn lakimies Päivi Vanninen.

Tehyläinen lähihoitaja oli toiminut Pohjois-Savon pelastuslaitoksella useina vuosina kesälomasijaisena ensihoitajaopintojensa aikana. Valmistuttuaan ensihoitajaksi keväällä 2018 hän oli jälleen kesälomasijaisena ja olisi halunnut tulla myös syksyllä töihin.

Ensihoitaja kertoi raskaudestaan työnantajalleen, jolloin työnantaja ilmoitti, että työsuhde ei tulisi jatkumaan määräaikaisuuden päättyessä elokuun lopussa. Hoitajan kanssa samassa asemassa olleiden muiden työtekijöiden määräaikaisuuksia jatkettiin.

”Työnantajalla oli töitä tarjolla ja se käytti jatkuvasti määräaikaisia työntekijöitä. Äitiysvapaan päättyessä ensihoitaja oli työnantajaan monella tapaa yhteyksissä ja ilmoitti olevansa käytettävissä kaikkeen tarjolla olevaan työhön, mutta ei saanut yhtään yhteydenottoa.”

Tasa-arvolain mukaan määräaikaisia työsuhteita jatkettaessa henkilöä tulee kohdella samalla tavalla kuin häntä kohdeltaisiin, jos hän ei olisi raskaana tai perhevapaalla.

Käräjäoikeus katsoi, että Kuopion kaupunki oli syrjinyt hoitajaa ensin siten, että työsuhde oli päättynyt elokuun lopussa 2018 äitiysvapaan takia. Kaupunki oli jatkanut syrjintää, kun hoitajaa ei otettu enää takaisin työhön äitiysvapaan päätyttyä loppuvuodesta 2018 eikä keväällä 2019.

”Hän ei päässyt enää edes niin sanotulle keikkalistalle eikä mihinkään sijaisuuksiin, vaan työnantaja otti töihin jopa kokonaan uusia työntekijöitä.”

Käräjäoikeus määräsi Kuopion kaupungin maksamaan ensihoitajalle 20 000 euroa hyvitystä.

”Summa kertoo siitä, miten jatkuvaa syrjintä on ollut. Tavallisesti hyvitykset ovat noin puolet tästä.”

Tuomio ei ole lainvoimainen. Kuopion kaupunki ilmoitti heti käräjäoikeuden päätöksen jälkeen valittavansa siitä, joten asia siirtyy hovioikeuden käsiteltäväksi.

”Hienoa, että löytyy rohkeita tehyläisiä, jotka vievät kohtaamansa syrjinnän oikeuteen. Näin saamme ajettua tasa-arvoa eteenpäin ja on toivoa, että saamme perhevapaalla olevien jäsentemme aseman turvattua niin kuin laki on jo vuosikymmeniä edellyttänyt”, Vanninen korostaa.