Tehyn lakimies: Uusi työaikalaki tuo muutoksia jaksotyön työvuorojen suunnitteluun

Uusi työaikalaki pidentää vähimmäislepoaikoja.

Kuvateksti
Jää nähtäväksi, miten työaikalain muutos parantaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia. Kuva: iStock

Uusi työaikalaki astuu voimaan vuoden alussa. Käytännön muutokset hoitohenkilöstön arjessa liittyvät työvuorosuunnitteluun.

Tehyläisittäin keskeinen muutos koskee jaksotyöhön liittyvää vuorokausilepoa. Vanhassa laissa jaksotyötä koskeva lepoaika on ollut 9 tuntia. Uuden lain mukaan työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työvuorojen väliin on jätettävä vähintään 11 tunnin lepoaika. Jos työntekijä iltavuoro päättyy kello 22, voi hänen seuraava työvuoronsa alkaa aamulla aikaisintaan kello 9. Laki antaa kuitenkin mahdollisuuden tehdä poikkeuksia ja käyttää jatkossakin työn järjestelyihin liittyvistä syistä 9 tunnin lepoaikaa. Syynä lyhentämiseen voi olla myös työntekijän toive.

–  Lain mukaan poikkeaminen ei saa olla säännönmukaista. Mitä se tarkoittaa käytännössä, sitä ei määritellä. Tulkinta tulee muotoutumaan käytännön kautta, sanoo Tehyn lakimies Oona-Maria Tonttila.

Jos vuorokausilepoa lyhennetään 9 tuntiin, on huomioitava korvaavan lepoajan antaminen. Työntekijän on saatava kahden tunnin saamatta jäänyt lepoaika heti seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa.

Toinen muutos liittyy peräkkäisiin yövuoroihin. Vanha laki on määritellyt jaksotyössä peräkkäisten yövuorojen määräksi 7 työvuoroa. Uudessa laissa yläraja on 5 työvuoroa.

Pelkästään yötyötä tekevien osalta on yksityisen sektorin työehtosopimuksissa sovittu mahdollisuus seitsemään peräkkäiseen yövuoroon. Tätä noudatetaan voimassa olevan tes-sopimuksen loppuun ensi kevääseen.

Uudessa laissa on päivitetty luettelo jaksotyön soveltamisaloista. Jatkossa sote-alalla jaksotyöaikaa voidaan käyttää varhaiskasvatuslaissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa, yötyötä edellyttävissä muissa varhaiskasvatuspalveluissa sekä pääosan vuorokaudesta toimivissa sosiaali-, terveys- ja eläinlääkäripalveluissa. Soveltamisalan muutos ei kuitenkaan tule voimaan niillä sopimusaloilla, joissa on sovittu jaksotyön soveltamisalasta työehtosopimuksessa. Tämä tilanne on esimerkiksi kuntapuolella, jossa jaksotyön soveltamisala määräytyy KVTES:n mukaisesti.