Jää nähtäväksi, miten työaikalain muutos parantaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia. Kuva: iStock

Tehyn lakimies: Uusi työaikalaki tuo muutoksia jaksotyön työvuorojen suunnitteluun

Uusi työaikalaki pidentää vähimmäislepoaikoja.

Uusi työaikalaki astuu voimaan vuoden alussa. Käytännön muutokset hoitohenkilöstön arjessa liittyvät työvuorosuunnitteluun.

Tehyläisittäin keskeinen muutos koskee jaksotyöhön liittyvää vuorokausilepoa. Vanhassa laissa jaksotyötä koskeva lepoaika on ollut 9 tuntia. Uuden lain mukaan työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työvuorojen väliin on jätettävä vähintään 11 tunnin lepoaika. Jos työntekijä iltavuoro päättyy kello 22, voi hänen seuraava työvuoronsa alkaa aamulla aikaisintaan kello 9. Laki antaa kuitenkin mahdollisuuden tehdä poikkeuksia ja käyttää jatkossakin työn järjestelyihin liittyvistä syistä 9 tunnin lepoaikaa. Syynä lyhentämiseen voi olla myös työntekijän toive.

–  Lain mukaan poikkeaminen ei saa olla säännönmukaista. Mitä se tarkoittaa käytännössä, sitä ei määritellä. Tulkinta tulee muotoutumaan käytännön kautta, sanoo Tehyn lakimies Oona-Maria Tonttila.

Jos vuorokausilepoa lyhennetään 9 tuntiin, on huomioitava korvaavan lepoajan antaminen. Työntekijän on saatava kahden tunnin saamatta jäänyt lepoaika heti seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa.

Toinen muutos liittyy peräkkäisiin yövuoroihin. Vanha laki on määritellyt jaksotyössä peräkkäisten yövuorojen määräksi 7 työvuoroa. Uudessa laissa yläraja on 5 työvuoroa.

Pelkästään yötyötä tekevien osalta on yksityisen sektorin työehtosopimuksissa sovittu mahdollisuus seitsemään peräkkäiseen yövuoroon. Tätä noudatetaan voimassa olevan tes-sopimuksen loppuun ensi kevääseen.

Uudessa laissa on päivitetty luettelo jaksotyön soveltamisaloista. Jatkossa sote-alalla jaksotyöaikaa voidaan käyttää varhaiskasvatuslaissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa, yötyötä edellyttävissä muissa varhaiskasvatuspalveluissa sekä pääosan vuorokaudesta toimivissa sosiaali-, terveys- ja eläinlääkäripalveluissa. Soveltamisalan muutos ei kuitenkaan tule voimaan niillä sopimusaloilla, joissa on sovittu jaksotyön soveltamisalasta työehtosopimuksessa. Tämä tilanne on esimerkiksi kuntapuolella, jossa jaksotyön soveltamisala määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Kommentit

Käyttäjän Timo Raitoharju kuva

Olen nyt tehnyt pelkkää yövuoroa samalle työnantajalle yli 10 vuotta. Rytmi on ollut 7+7, to-to, joka toinen viikonloppu vapaa. Olen pitänyt työstäni, olen saanut levätä riittävästi...olen pysynyt terveenä.
Tämän työaikalain muutoksen myötä, joudun kääntämään rytmini useammin yöstä päivään. Yötyöläiseltä se epäilemättä onnistuu, mutta pidemmällä aikavälillä palautuminen ei tule olemaan riittävää. Pitkät vapaat, jolloin on ollut aikaa olla perheen kanssa, ja korvata usean yön poissaolo, ovat olleet erittäin tärkeät jaksamisen kannalta.
Nyt, uuden lain myötä, olen kuitenkin 5 yötä poissa, ja nukun päivät, kuten tähänkin asti, mutta vapaani, ja aikani lasten ja vaimon kanssa lyhenevät huomattavasti.
Kahden vuorotyötä tekevän taloudessa, on ollut suuri apu säännöllisestä työ-/vapaa-ajasta.
En ymmärrä tämän uuden työaikalain upeutta, enkä sitä, miten se työntekijää ajattelisi. Eikö työaikalainsäädännön tulisi helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, eikä hankaloittaa sitä, tässä kiireisessä ja koko ajan vaativammassa yhteiskunnassa? Työntekijöiden omasta halusta lähtevä työvuorosuunnittelu antaisi siihen mahdollisuuden, ei tämä pakottaminen muokkaamaan jotain, mikä on tähänkin asti toiminut.

Käyttäjän Jouko Aarnio kuva

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190872

Tämä 11 tunnin vuorokausilepo perustuu tämän lain "tulkintaan" eli uuden lain 25 pykälän mukaan " Jaksotyössä vuorokausilepo saadaan kuitenkin työn järjestelyihin liittyvistä syistä lyhentää yhdeksään tuntiin. " !!!!!!!

Mainos
Mainos

Uutisia