Terveyskeskuksen vuodeosastolla yhä vähemmän potilaita

Pitkäaikaishoito vähenee, koska yhteiskunta haluaa tukea kotona asumista.

Kuvateksti
Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidettavien potilaiden määrä vähenee. Kuva Annika Rauhala.

Yli kolme kuukautta tai pidempään terveyskeskusten vuodeosastolla hoidossa olleiden potilaiden määrä on vähentynyt 2000-luvulla. Suunta on edelleen laskeva: potilaiden määrä väheni 1,4 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista.

Yli vuoden hoidossa olleita potilaita oli noin 2 140, mikä oli noin 1 200 vähemmän kuin vuonna 2014.

Pitkäaikaishoidon väheneminen johtuu muun muassa tavoitteesta tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään.

 

Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettiin vuonna 2015 noin 141 300 potilasta. Potilaat olivat keskimäärin 77-vuotiaita. Ennakkotietojan mukaan vuonna 2016 potilaita oli 132 900.

Yleisin hoidon syy oli verenkiertoelinsairaus, jota sairasti lähes 20 prosenttia potilaista. Suurin osa heistä oli naisia. Seuraavaksi yleisimmät olivat hengityselinten sairaudet, psykiatriset sairaudet sekä vammat ja myrkytykset.

Terveyskeskusten vuodeosastohoidossa on suuria aluekohtaisia eroja sekä hoitojaksojen ja -päivien pituudessa että potilaiden määrässä.