Terveysohjaajat tarvitsevat keinoja asiakkaan motivointiin

Elintapaohjauksen ammattilaisilla voi olla tietoa, mutta keinot saattavat loppua kesken.

Kuvateksti
Fysioterapeuttien antaman elintapaohjauksen aiheista ykkösenä on luonnollisesti liikunta. Kuva Matti Salmi.

Asiakkaan motivoiminen muutokseen on hoito- ja kuntoutusalan ammattilaisten mielestä vaikeinta elintapaohjauksessa. Tietoa ja taitoa ammattilaisilla on mielestään riittävästi. 

Elintapaohjauksen aiheista kärkeen nousivat ravitsemus ja liikunta. Seuraavina tulivat uni ja painonhallinta.

Tulokset käyvät ilmi Tehyn ja Sydänliiton kyselyssä, joka oli suunnattu elintapoihin ohjausta antaville ammattilaisille. Kaikkiaan lähes 4 800 vastaajasta sairaanhoitajia oli 40 prosenttia, terveydenhoitajia 27 prosenttia ja fysioterapeutteja 17 prosenttia. Väihintään kymmenen vuotta elintapaohjausta antaneita oli reilut 60 prosenttia.

– Terveydenhuollon ammattihenkilön antaman elintapaohjauksen merkitys tulee varmaankin tulevaisuudessa entisestään kasvamaan, kun kansalaisten kiinnostus omaan hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen näyttää vain lisääntyvän, arvioi Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti.

Vastaajista yli puolet katsoi, että heillä on riittävästi tietoa ohjata elintavoista. Lähes yhtä suuri osa ajatteli samaa taidoistaan käyttää tietoa hyväkseen työssään. Joka kymmenes koki, että tiedoissa ja taidoissa oli selkeästi parannettavaa.

Tietojen ja taitojen kartuttamiseksi reilu kolmannes vastaajista ilmoitti saaneensa työpaikalla koulutusta. Joka neljäs vastasi saaneensa motivoiva haastattelu –koulutuksen. Se nousi kakkoseksi työssä saadun koulutuksen jälkeen työvälineinä, joita vastaajat ilmoittivat käyttävänsä työssään.