THL: Isyysvapaata kannattaa pidentää

Kotihoidontuen lyhentäminen ei välttämättä nostaisi työllisyysastetta, sanovat perhetutkijat.

Kuvateksti
Isät käyttävät kaikista ansiosidonnaisista vanhempainrahapäivistä vain kymmenen prosenttia. Kuva: iStock

Isyysvapaan pidentäminen edistäisi sukupuolten tasa-arvoa parhaiten. Isien pidempi kiintiö viestii työpaikoilla, että isän hoitovastuu lapsista on nykyaikaa. Tähän tulokseen päättyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo -tutkimuksen tekijät.

Äitien tilannetta työmarkkinoilla helpottaisi eniten se, että perhevapaiden käyttö jakautuisi nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken.

Isät käyttävät kaikista ansiosidonnaisista vanhempainrahapäivistä vain kymmenen prosenttia. 

Yksi syy vinoihin tilastoihin löytyy työpaikoilta, joilla vanhempainvapaan ja hoitovapaan ajatellaan itsestään selvästi kuuluvan äidille. Isien omiin vapaisiin suhtaudutaan sinänsä myönteisesti.

– Jos isien pidempien vapaiden pitäminen ei työpaikalla ole tavallista, sellaista voi olla vaikea harkita ja ottaa puheeksi, erikoistutkija Johanna Närvi sanoo.

Tavoite lisätä äitien työssäkäyntiä kotihoidon tukikautta lyhentämällä näyttää tutkimuksen valossa ristiriitaiselta. Eri perhevapaamallien pääideana on lyhentää kotihoidon tukea. Taustalla on oletus, että kotihoidon tukikautta lyhentämällä äitien työllisyysaste nousee. 

Kotihoidon tukea pitkään käyttävillä äideillä on usein vähän koulutusta ja heikko työmarkkinaasema. Yli puolella vielä parivuotiasta lasta kotihoidon tuella hoitavista äideistä ei ole työpaikkaa, johon palata.

Tutkimuspäällikkö Minna Salmi on sitä mieltä, että kotihoidon tukea lyhentämällä äitien työllisyysaste ei välttämättä nousisi. 

– Monella olisi todennäköisesti vaikeuksia löytää töitä nykyisiltä työmarkkinoilta. 

Yhteiskunnan tuki ei edes ole äideille ratkaiseva tekijä olla kotona. Kaikkein todennäköisimmin äidit hoitavat lasta kotona pitkään, jos he arvioivat, että päivähoidon laatu ei vastaa heidän toiveitaan tai ajattelevat, että pienten lasten äitien kuuluu olla kotona.