THL puuttuu huonoon sisäilmaan

Tehy haluaa olla mukana kansallisen sisäilmaohjelman valmistelussa.

Kuvateksti
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri lopettaa Kätilöopiston sairaalan käytön sisäilmaongelmien vuoksi. Kuva: Jussi Nukari/Lehtikuva

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee ehdotuksen kansallisen sisäilmaohjelman käynnistämiseksi. THL kokoaa eri alojen yhteistyöryhmän, joka selvittää, miten vakavia ja laajoja sisäilmaan liitetyt ongelmat ovat sekä arvioi käytettävissä olevan tutkimustiedon.

Kansallinen sisäilmaohjelma tarvitaan, koska huono sisäilma aiheuttaa terveysongelmia ja lisää kustannuksia. Kansallisella sisäilmaohjelmalla saadaan mahdollisesti ehkäistyä sairastumisia ja luotua prosessi, jolla heikentynyttä työkykyä tuetaan.

Tehy on nostanut esiin työntekijöiden sisäilmaoireita ja tehnyt yhteistyössä Turun yliopiston kanssa sote –alalle maan suurimman sisäilmaoirekyselyn. Sisäilmaongelma on laaja sote-alalla, koska korjaukset ovat olleet alimitoitettuja.

– Sairastuneet työntekijät ajautuvat vaikeaan tilanteeseen, jos kukaan ei ota vastuuta eivätkä he saa tarvitsemaansa tukea, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

– Oireista kärsivien diagnostiikalle ja hoidolle sekä rakennusten korjaukselle tarvitaan selkeät käytännöt, sanoo THL:n pääjohtaja Juhani Eskola.

THL:ssä on tutkittu sisäilmaongelmia 1980-luvulta lähtien. Lukuisissa tutkimuksissa on selvitetty mikrobeille ja niiden toksiineille altistumista, oireiden syy-seurausmekanismia, kosteusvaurioiden yleisyyttä, korjausrakentamisen merkitystä ja sisäilmakyselyiden luotettavuutta.

Yhteistyöryhmä tekee ehdotuksen kansallisen sisäilmaohjelman alustaviksi tavoitteiksi syyskuun loppuun mennessä.