Sairaan-, lähi- ja lastenhoitajien sairauspoissaolot kunnissa ovat kääntyneet nousuun. Kuva Jaakko Martikainen.

TTL: Hoitajat sairastavat huolestuttavan paljon

Sosioekonomiset terveyserot näkyvät myös terveysalan ammattilaisten sairastamisessa.

Sairaan-, lähi- ja lastenhoitajien sairauspoissaolot kunnissa ovat kääntyneet nousuun. Sairaanhoitajat sairastivat vuonna 2016 keskimäärin 20 päivää, lähihoitajat 26 päivää ja lastenhoitajat 22 päivää vuodessa. Se on selvästi enemmän kuin keskimäärin. Keskimäärin kuntien palkansaajat olivat oman sairauden vuoksi töistä poissa 16,7 päivää.

Sairauspoissaolojen määrä laski kunta-alalla vuodesta 2008 vuoteen 2013. Sen jälkeen väheneminen on pysähtynyt.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Sosioekonomiset terveyserot näkyvät kunta-alan sairauspoissaoloissa, sillä ammattien välillä on lähes nelinkertaisia eroja. Erot ovat pysyneet tasaisina.

Vähiten sairastavat johtajat ja lääkärit; eniten palvelu- ja hoitotyöntekijät, joihin lähihoitajat kuuluvat. Ruumiillisen työn tekijöiden sairauspoissaolot ovat tilastollisesti laskussa, mitä osittain selittävät ulkoistukset sekä työntekijöiden siirtyminen luokituksessa hoitotyöntekijöihin.

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Tuula Oksanen pitää hoitajien sairauspoissaolojen kasvua vakavana asiana. Sote-ammattilaisten pitäisi tehdä sote-uudistus käytännössä. He tarvitsevat lisää tukea työkykynsä ylläpitämiseen.

– Sote-uudistuksen yksi tavoite on vähentää terveyseroja. Tämän pitää koskea myös ammattilaisia itseään.

Kuntien palkansaajien sairauspoissaolot selviävät Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksesta. Siinä on mukana 11 kuntaa ja yli 90 000 työntekijää.

Mainos
Mainos

Uutisia