TTL: Työterveyden laatu vaihtelee

Työterveydenhuollossa hoidetaan enemmän jo sairastuneita kuin ehkäistään ongelmia.

Kuvateksti
Työterveydessä työskentelevät fysioterapeutit ovat pätevöityneet työterveyshuoltoon. Kuva: Liisa Takala

Työterveyshuollossa työskentelevät työterveyshoitajat, -fysioterapeutit ja -psykologit ovat pääosin suorittaneet tai suorittamassa työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen. Sen sijaan täydennyskoulutus ei toteudu suositusten mukaisesti.

Työterveyshuollossa toimivat lääkärit ovat pääosin muita kuin työterveyshuollon erikoislääkäreitä. Työterveyshuollon erikoislääkärit tekevät vain reilun kolmanneksen lääkäreiden kokonaistyöajasta, vaikka laki toisin määrää. 

Lähes 21 prosenttia lääkäreiden kokonaistyöajasta tekivät lääkärit, jotka olivat erikoistumassa työterveyshuoltoon. Lääkärit, joilla ei ollut lainkaan työterveyshuollon koulutusta, tekivät lähes 12 prosenttia työterveysyksiköissä tehdystä lääkärin työstä. 

Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen keväällä 2018 toteuttamasta kyselystä, joka selvitti työterveyshuollon laatua vuodelta 2017. Kysely lähetettiin 233 työterveyshuollon laatuverkoston jäsenyksikölle, ja siihen vastasi kaikkiaan 158 työterveysyksikköä. Kyselyn vastausprosentti oli 68. 

Työterveyden laatu vaihtelee suuresti, vaikka suurimmassa osassa työterveysyksiköistä on vähintään tyydyttävät edellytykset toteuttaa laadukasta työterveyshuoltoa. Erinomaiseen laatuu ylsi vain yksi yksikkö. Työterveyshuollon palveluntuottajien välillä on edelleen suuria eroja esimerkiksi työterveysyhteistyöhön ja työpaikkaselvityksiin käytetyssä ajassa.

Työterveyshuollon ja työpaikkojen yhteistyötä pitää kehittää ja yksikköjen välisiä laatueroja kaventaa.

– Esimerkiksi työterveyshuollon erikoislääkäreitä ja työterveyshuoltoon pätevöityneitä sosiaalialan asiantuntijoita tarvitaan lisää, kertoo ylilääkäri Timo Leino Työterveyslaitoksesta.

Työterveydenhuollossa hoidetaan enemmän sairauksia kuin ehkäistään ongelmia, sillä yksiköistä 60 prosenttia tekee sairaanhoitoa enemmän kuin ennalta ehkäisevää toimintaa. Työterveyshuollon pääpainon pitäisi olla ennaltaehkäisyssä. 

Yksiköiltä kysyttiin myös asiakastyytyväisyydestä. Alle puolet vastanneista yksiköistä oli mitannut organisaatioasiakkaiden tyytyväisyyttä ja noin puolet henkilöasiakkaiden tyytyväisyyttä. Henkilöasiakkaat olivat toimintaan kaiken kaikkiaan tyytyväisempiä kuin heidän työnantajansa. 

Työterveyspäivät ovat 11.-12.9.2018 Tampereella.