Tuomio: Ensihoitajien työehdot koskevat myös esimiehiä

Esimiestyötä tekevään ensihoitajaan sovelletaan yksityisen ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen ehtoja, kun tämän pääasiallisiin tehtäviin kuuluu ensihoito- ja siirtokuljetustyö.

Kuvateksti
Ensihoitaja sai lisätyö- ja lomakorvauksia oman työaikakirjanpitonsa perusteella, koska työnantajalta kirjanpito puuttui. Kuva: Ari Korkala

Riippumatta siitä, onko ensihoitajan tehtävänimikkeenä ensihoitopäällikkö ja kuuluuko hänelle työnjohdollisia tehtäviä, häneen sovelletaan samaa yksityisen ensihoitopalvelualan työehtosopimusta kuin muihinkin ensihoitajiin. Näin päätti Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vastikään.

Tuomion perustella Hyvinkään Alueen Ensihoito Oy:ssä työskennellyt ensihoitaja saa korvausta muun muassa maksamatta jätetyistä lisätyö- ja lomakorvauksista. Ensihoitaja työskenteli ensihoitopäällikön nimikkeellä vakituisessa työsuhteessa yrityksessä yli puolentoista vuoden ajan 2013-2015. Työnantajan mielestä häneen ei olisi pitänyt soveltaa yksityistä ensihoitopalvelualaa koskevaa työehtosopimusta, koska tällä oli esimiestehtäviä. Käräjäoikeuden mukaan pitää, koska ensihoitajan pääasiallisiin tehtäviin kuului ensihoito- ja siirtokuljetustyö.

– Vaikka työntekijällä oli työnjohdollisia esimiestehtäviä, se ei vaikuttanut siihen, ettei alan työehtosopimusta olisi tullut soveltaa, painottaa Tehyn lakimies Laura-Maria Poikela.

Tuomion perusteluissa huomautetaan myös siitä, että työaikakirjapito on pidettävä ajan tasalla. Työnantajalla ei ollut esittää asiallista ja lain määräykset täyttävää työaikakirjanpitoa. Koska sen sijaan työntekijällä tällainen oli, perustui tuomion maksettavien saatavien määrä työntekijän itse laatimaan työaikakirjanpitoon. Aluehallintovirasto oli vuonna 2015 antanut yhtiölle huomautuksen työaikakirjanpitojen puutteellisuudesta ja siitä, ettei työaikakirjanpidosta ilmennyt työaikalaissa tarkoitettuja tietoja.

Työnantaja velvoitettiin maksamaan kantajan oikeudenkäyntikulut noin 14 000 euroa sekä työntekijän maksamattomia lomakorvauksia noin 6 000 euroa, lisätyökorvauksia vajaat 400 euroa ja odotuspäivien palkkaa noin 1 100 euroa viivästyskorkoineen työsuhteen päättymisestä lähtien.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Aiemmin tänä vuonna Tehy-lehti uutisoi ensihoitajia koskeneesta työtuomioistuimen tuomiosta, jossa sama ensihoitoyritys oli jättänyt lomarahoja maksamatta. Työtuomioistuimen päätöksen mukaan lomarahat on maksettava myös keikkalaisille.