Tupakoitsijat käyttävät nikotiinituotteita väärin

Korvaushoitovalmisteiden lisääntynyt käyttö ei ole vähentänyt tupakointia.

Kuvateksti
Tupakoitsijan rahat menevät hukkaan, kun hän käyttää nikotiinivalmisteita väärin.

Nikotiinikorvaustuotteiden kulutus on Suomessa kaksinkertaistunut vuosina 2005–2015, mikä ei ole Kelan tutkijoiden mukaan kuitenkaan merkittävästi vähentänyt tupakointia.

Tutkijat epäilevät, että nikotiinivalmisteilla korvataan yksittäisiä savukkeita tai niiden avulla vähennetään tupakointia. Osa saattaa myös olla riippuvaisia korvaushoitovalmisteista. Tutkimustietoa käyttötarkoituksesta ja kulutuksen kasvun syistä ei kuitenkaan juuri ole.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteita käytetään myös tupakkariippuvuuteen nähden riittämättömillä annoksilla, liian lyhyen aikaa tai väärällä käyttötekniikalla.

Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -tutkimusten mukaan nikotiinikorvaushoidon käyttö tupakoinnin lopettamisyrityksissä on lisääntynyt vain noin kolmella prosenttiyksiköllä vuodesta 2005 vuoteen 2014. Tästä tutkijat päättelevät, että nikotiinikorvaushoitovalmisteiden lisääntyneestä kulutuksesta merkittävä osa selittynee muulla kuin tupakoinnin lopettamisen tukemisella.

Korvaushoitovalmisteiden myyntiä laajennettiin vuonna 2006 apteekkien ulkopuolelle ruokakauppoihin, kioskeihin, huoltoasemille sekä vuonna 2007 ravintoloihin.

Vapauttamista perusteltiin sillä, että lisääntynyt saatavuus lisää tupakoinnin lopettamista Suomessa.

Myyntikanavien laajentamisen vaikutusta tupakointiin on vaikea arvioida, koska tupakoinnin vähentämistä on edistetty lainsäädännöllä ja asenteet tupakointia kohtaan ovat muuttuneet kielteisemmiksi. Tupakointi on vähentynyt Suomessa tasaisesti. Vuonna 2015 suomalaisista 14 prosenttia tupakoi päivittäin.

Nikotiinituotteiden kulutus vuorokausiannoksina mitattuna kaksinkertaistui ja euromääräinen tukkumyynti lähes kolminkertaistui 2005–2015.  Valmisteista enää 17 prosenttia myytiin apteekeista vuonna 2014.  Nikotiini oli euromääräisesti tarkasteltuna myydyin yksittäinen lääkeaine Suomessa vuonna 2015. Sen tukkumyynti oli 47 miljoonaa euroa.