Turvaneulat yleistyvät

Työsuojelun valvonta tuottaa tulosta.

Kuvateksti
Turvatuotteiden valikoima on kasvanut viime vuosina.

Turvatuotteiden käyttö on lisääntynyt selvästi viranomaisten tarkastusten myötä, arvioi työsuojelutarkastaja Paula Moilanen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Turvatuotteilla tarkoitetaan teräviä instrumentteja, jotka on varustettu teknisin suojamekanismein tapaturmien välttämiseksi. Tavallisimpia turvatuotteita ovat turvaneulat ja turvakanyylit.

Työsuojeluviranomainen valvoi vuosina 2014–2015 tehostetusti neulanpistotapaturmien ja muiden terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisyä hoitoalalla. Tarkastetuista työpaikoista joka kolmannella oli puutteita terävien instrumenttien turvallisessa käytössä. Joillakin työpaikoilla turvatuotteita ei ollut lainkaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki yhteensä 205 tarkastusta sairaaloiden osastoille, laboratorioihin ja kotisairaanhoitoon. Niistä 65 sai toimintaohjeen terävien instrumenttien turvallisesta käytöstä.

­Pisto- ja viiltotapaturmat voivat pahimmillaan aiheuttaa työntekijöille veriteitse tarttuvia sairauksia. Suomessa sattuu arviolta noin sata verialtistumistapaturmaa tuhatta työntekijää kohden vuodessa.

Kuva Annika Rauhala

Työterveyslaitoksen tietokortti pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisemisestä