Tutkija: Hoiva-ala on miljardien markkina – keskittymisessä myös hyvää

Vanhusten määrän kasvu ja laitoshoidon purku ovat luoneet markkinat yksityiselle palveluasumiselle.

Kuvateksti
85 vuotta täyttäneiden suomalaisten määrä on 2000-luvulla lähes kaksinkertaistunut. Kuva: Jaakko Martikainen

Yksityinen palvelutalo- ja asumispalvelu on yksi Suomen ripeimmin kasvavista toimialoista. Hoiva-alan yritysten työllisyys lisääntyi 31 prosenttia, ja liikevaihto peräti 47 prosenttia vuosina 2013-2017. Järjestöjen tuottavat palveluja vähemmän kuin aiemmin.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -blogista

Palveluasumisen piirissä oli vuonna 2016 lähes 70 000 asiakasta. Suurin osa heistä oli vähintään 65 vuotta täyttäneitä. Erityisesti 75 vuotta täyttäneiden määrä on lisääntynyt eliniän pidentymisen myötä. Nuoremmat palvelun tarvitsijat ovat esimerkiksi kehitysvammaisia sekä mielenterveys- että päihdekuntoutujia.

Kuntien palvelukysynnän arvo oli viime vuonna 3,6 miljardia euroa. Kunnat ovat joutuneet turvautumaan ulkoistuksiin pystyäkseen turvaamaan palvelut.  Kuntien oman tuotannon osuus palveluasumisessa oli viime vuonna 34 prosenttia. Kunnat ostivat palveluja muilta 66 prosentin edestä. Ulkoistukset alkoivat 2000-luvun alussa, ja tahti on kiihtynyt viime vuosina. 

Hoiva-alan yritysten määrä on kuitenkin vähenemässä, vaikka toimipaikat lisääntyvät. Ilmiö johtuu siitä, että ala keskittyy: suuret yritykset ostavat pieniä ja keskikokoisia paikallisia yrityksiä. Ne toimivat tytäryhtiöinä yleensä pari vuotta, minkä jälkeen ne sulautetaan ostajayritykseen.

Keskittyminen ei ole tutkija Pekka Lithin mielestä yksinomaan kielteinen asia, vaikka se sellaisena usein esitetäänkin.

Yrityskoon kasvu lisää toiminnan luotettavuutta, sillä pieni toimintayksikkö on haavoittuvainen ja riippuvainen yhdestä kuntaostajasta, Lith toteaa. 

Palveluasuminen tarkoittaa asuntoa ja asumiseen liittyviä palveluja. Asukkaat käyttävät palveluja tarpeensa mukaan. Tehostettua tai tuettua palveluasumista saavat he, joilla on suurempi palvelutarve.

Tehostetussa asumisessa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Tuetussa asumisessa henkilökunta on apuna päivisin, ja yöhoito järjestetään esimerkiksi erillisinä käynteinä tai hälytyksinä.