Tutkimus: Huono sisäilma lisää syrjinnän kokemusta

Syrjintää ilmeni työn ja työvuorojen jaossa, tiedonsaannissa ja työtovereiden tai esimiesten asenteissa.

Kuvateksti
Kätilöopiston toiminta loppuu huonon sisäilman vuoksi lokakuussa 2017. Kuva: Jussi Nukari/Lehtikuva

Huonosta sisäilmasta kärsivät työntekijät kokevat olevansa työpaikalla syrjittyjä. Sisäilman haittoja kokeneet työntekijät raportoivat myös enemmän syrjintäkokemuksia kuin työntekijät, jotka eivät kärsineet huonosta sisäilmasta. 

Havainto on peräisin Tampereen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Se keskittyi puutteellisen ilmanvaihdon ja homeen aiheuttamaan koettuun haittaan. Tutkimuksessa ei otettu kantaa oireisiin tai niiden aiheuttajiin, vaan vain työntekijöiden kokemuksiin.

Homeesta raportoineiden syrjintää ilmeni etenkin työn ja työvuorojen jaossa, tiedonsaannissa ja työtovereiden tai esimiesten asenteissa.

- Sisäilmaongelmat voivat vaikuttaa työntekijöiden sosiaalisiin suhteisiin, kertoo tutkimusta johtanut sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Eerika Finell. 

Epäoikeudenmukaisuuden kokemus voi lisätä koettua stressiä sekä vaikeuttaa toipumista.

- Olisi tärkeätä kiinnittää huomiota esimerkiksi käytänteisiin, joilla työpaikan sisäilmaongelmista kärsiviä työntekijöitä kohdataan työyhteisössä.

Tutkimuksen aineistona oli Tilastokeskuksen työoloaineisto vuodelta 2013. Tutkimukseen vastasi 4 876 henkilöä.