Tutkimus: Ruuhkavuodet rasittavat eniten naisia

Suomalaiset työpaikat ovat turvallisia. Ruuhkavuosia elävillä on silti vaikeuksia sovittaa työtä ja muuta elämää.

Kuvateksti
Ruuhkavuosia elävät kokevat työn ja muun elämän yhteensovittamisessa vaikeuksia. Kuva: Jussi Nukari/Lehtikuva. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Kolmannes työikäisistä kokee ongelmia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Tiedot käyvät ilmi TEM:n Työelämä 2020 -hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton, Tekesin ja Työterveyslaitoksen teettämästä selvityksestä.

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen ongelmat kärjistyvät ruuhkavuosia elävillä 28–37 -vuotiailla. Heistä 40 prosenttia kokee vaikeuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

Ruuhkavuosien ongelmat korostuvat naisten kohdalla kaikissa 28–57 -vuotiaiden ikäryhmissä. Myös 28–37 -vuotiaat miehet kokevat ongelmia. 

Kansainvälisesti Suomi on kuitenkin monia maita edellä perheen ja työn yhteensovittamisessa.

– Meillä on paljon joustavia toimintatapoja sekä teknologiaa, jotka osaltaan helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista. Toisaalta osa-aikatyön kulttuuri ei ole meillä yhtä vahva kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, sanoo Väestöliiton erityisasiantuntija Anna Kokko.

Tutkimuksessa selvitettiin myös ihmisten kokemuksia työnteon turvallisuudesta. Lähes kaikki työnantajavastaajat ja 90 prosenttia työikäisistä ilmoitti pitävänsä suomalaisia työpaikkoja turvallisina.

– Luvun tulisi kuitenkin olla täysi 100, joten fyysinen turvallisuus ja suojelu ovat tärkeitä kehittämiskohteita työpaikoilla, sanoo Työelämä 2020 -hankejohtaja Margita Klemetti.

Aula Research Oy toteutti selvityksen Suomessa tehtävään työhön liitettävistä mielikuvista keväällä 2017. Siihen vastasi 1 056 työikäistä henkilöä sekä 711 ylimmän johdon edustajaa yrityksistä ja julkisen sektorin työpaikoilta.