Työfysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen työterveyshuollon eri ammattien yhteistyössä paranee

Työfysioterapeutin ammatillinen rooli työpaikan ammattihenkilönä vahvistuu. Tehyn mukaan toimintaterapeutit tulisi lisätä uutena ryhmä mukaan asiantuntijan asemassa.

Kuvateksti
Työfysioterapeutien ergonomiaosaaminen tulee aikasempaa vahvemmin työntekjöiden avuksi. Kuva: Kirsi Tuura

Vuoden 2022 alusta työfysioterapeutit määritellään työterveyshuollon ammattihenkilöiksi. Tähän asti he ovat olleet työterveyshuollon asiantuntijoita. Eduskunta hyväksyi lainmuutoksen viime viikolla.

Tehy pitää työfysioterapeutin aseman muutos tärkeänä, sillä nykyinen työfysioterapeutin asema asiantuntijana ei ole mahdollistanut fysioterapeutin itsenäistä osallistumista oikea-aikaisesti ennaltaehkäisevään ja työpaikkaan kohdistuvaan toimintaan. Tehy korosti tätä lausunnossa viime vuoden lopulla.

”On ollut epätarkoituksenmukaista, että oman osaamisensa pohjalta lääkäri ja terveydenhoitaja ovat joutuneet arvioimaan työfysioterapeutin osallistumisen tarpeellisuutta esimerkiksi työpaikkaselvityksissä”, muistuttaa Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri.

Muutoksen tavoitteena on parantaa moniammatillisen yhteistyön edellytyksiä työterveyshuollossa. Työfysioterapeuttien toimintamahdollisuuksien laajentaminen muuttamalla nämä ammattihenkilöiksi tukee työntekijän työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnin ja monialaisen palvelusuunnitelman oikea-aikaista ja tehokasta toteuttamista. Näin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät riskit voidaan ottaa paremmin huomioon jo palvelujen suunnitteluvaiheessa ja työpaikkatason toimintaa laadittaessa. 

Esitys perustuu kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukseen.

Tehyn mielestä toimintaterapeutit tulisi lisätä uutena ammattiryhmänä työterveyshuollon asiantuntijoiksi. Toimintaterapeuttien osaamisalueita ovat muun muassa toiminnan ja ympäristön havainnointi ja analysointi, jotka täydentäisivät fysioterapeutin ja psykologin näkemyksiä esimerkiksi työkyvyn arvioinnissa ja edistämisessä.

Lain muutos tulee voimaan 1. tammikuuta 2022.