Työsuhdeturva heikkenee kesällä

Hallitus esittää työsopimuslakiin koeajan pidentämistä, takaisinottovelvoitteen joustavoittamista ja määräaikaisen työsopimuksen perusteen väljentämistä.
Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään aikana. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2016.

Esityksen mukaan koeaika pitenisi neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen, määräaikaisen työsopimuksen voisi tehdä vuoden aikana kolme kertaa ilman perusteltua syytä ja työnantajan velvoite palkata työntekijä takaisin alenisi yhdeksästä kuukaudesta neljään.

Määräaikaisiin työsopimuksiin ja työntekijän takaisinottoon esitettävät muutokset lisäävät palkansaajajärjestöjen mukaan eriarvoisuutta työmarkkinoilla ja heikentävät määräaikaisten työntekijöiden asemaa entisestään. Koeajan pidentäminen yhdenmukaistaa käytännön virkasuhteisiin.

Pätkätyöhön liittyvät ongelmat koskettavat erityisesti nuoria naisia, joita on noin kolmannes kaikista määräaikaisista työntekijöistä. 

Tehyläisistä kuntasektorin työsuhteista noin 18 prosenttia on määräaikaisia. Niissä työskentelevät nuoret naiset. Terveydenhuollossa lähes puolet nuorista naisista työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa.
–Lakiesitys ei edistä ainakaan tasa-arvoa, neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja Tehystä sanoo.

Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin perustein on Suomessa helppoa, ja irtisanomissuoja on heikompi kuin muualla Euroopassa.

SAK, Akava ja STTK eivät hyväksy lakimuutoksia.

Palkansaajajärjestöjen lausunto