Työtapaturmat yhä kasvussa sote-yrityksissä

Liukastumiset, asiakasväkivalta ja käsin tehtävät siirrot aiheuttavat työtapaturmia.

Kuvateksti
Selälle ei ole yhdentekevää, miten nostaa. Kuva iStock.

Yksityisen sektorin terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattiryhmässä sattuneiden työtapaturmien määrä on lisääntynyt, vaikka muilla toimialoilla työtapaturmataajuus on jo vuosia ollut laskeva. Vuosina 2005–2015 työtapaturmien määrä on kaksinkertaistunut, mikä ilmenee Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista. Vuonna 2015 toimialalla sattui lähes 4 500 työtapaturmaa.

– Turvallisuusjohtamiseen ja ennaltaehkäisevään  työsuojeluun pitää panostaa entistä enemmän, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka.

Pääasiallisia työtapaturmien syitä alalla ovat liukastumiset, asiakasväkivalta ja käsin tehtävät siirrot. Siksi ennalta ehkäisevinä keinoina korostuvat siirtoergonomiakoulutus ja siirtoapuvälineiden hankinta ja käyttö sekä riittävä henkilöstömitoitus.

Valtaosa tapaturmista on lieviä ja aiheuttaa muutaman päivän poissaoloja. Vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita tapaturmia oli noin viisi prosenttia kaikista turmista. Näitä sattui eniten yli 60-vuotiaille.

– Samalla myös alan opiskelijoiden tapaturmat ovat kasvussa.

Huomenna 28. huhtikuuta vietetään kansainvälistä työturvallisuuspäivää.  Tehy haastaa yksityisen sektorin työpaikat kiinnittämään huomiota turvallisuusjohtamiseen ja päivittämään työpaikan vaarojen arvioinnin.