Työterveyslaitos: Empatia vaarassa jäädä vanhustenhoidossa teknologian varjoon

Teknologia ei Työterveyslaitoksen mukaan sulaudu hoitotyöhön automaattisesti, vaan sille tulee varata aikaa ja resursseja.

Kuvateksti
Teknologiaa esitetään usein ratkaisuksi hoitajapulaan ja keventämään työn kuormitusta.
Kuva: Mikko Nikkinen

Teknologiset ratkaisut vaativat huolellista suunnittelua ja ymmärrystä hoitajan työstä, koska hoivapalvelut ja käytössä olevat teknologiat vaihtelevat.

Teknologian ylläpitotehtävät ja hyvän hoivan tuottaminen arjessa samanaikaisesti voivat aiheuttaa jatkuvaa kuormitusta hoitajien työhön. 

Työterveyslaitoksen Hoivatyön teknologiavälitteinen viestintä ja työhyvinvointi -tutkimushanke tarkasteli, millaisia vaikutuksia teknologian käytöllä on hoivatyön ytimeen: mahdollisuuteen tuntea empatiaa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhusten hoidon arkea sekä kotihoidossa että tehostetussa palveluasumisessa. 

Empatia on vaarassa jäädä teknologian varjoon, vaikka kaikki tutkimukseen osallistuneet hoitajat näkivät, että empatian merkitys on hoivatyössä keskeinen.

"Päähavainto on, että teknologian käyttö vie hoitajan. Toisaalta hyvin suunniteltu ja hyödyllinen teknologiaratkaisu tuo hoitajille myös lisää aikaa keskittyä hyvään ja laadukkaaseen hoivaan", sanoo johtava tutkija Eveliina Saari Työterveyslaitokselta. 

Olennaista olisi tunnistaa teknologian käyttö osana hoitajan työtä aikaa vaativana tehtävänä. 

Saaren mukaan ei oikein tiedetä, miten erilaiset teknologiat muuttavat hoivan laatua, vaikka teknologiaa tehostamismielessä otetaan jatkuvasti käyttöön. 

Hoitajat arvioivat, etteivät he itse voi vaikuttaa hoivatyön teknologisoitumiseen. Esihenkilöiden ja johdon tulisi sen vuoksi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että työolot säilyvät hoivatyössä mielekkäinä.

"Hyvän hoivan, laadukkaiden asiakaskontaktien ja hyvän elämän turvaaminen tulisi nostaa entistä painokkaammin esiin osana hyvää hoivatyötä ja vanhushoivatyön kunniatehtävänä."

Yhteiskunnallisella tasolla olisi Saaren mielestä käytävä arvokeskustelua siitä, miten voidaan turvata hoivan riittävyys ja samalla hoivan laatu ikääntyvässä väestörakenteessa.

Enemmän aikaa empatialle? Hoivatyön teknologiavälitteinen viestintä ja työhyvinvointi -tutkimushanke ja sen kehittämissuositukset