Työterveyslaitos: Kuormitus vähenee, kun työssä on palauttavia hetkiä

Tauot kohdalleen ja vain yhtä työtehtävää kerrallaan. Näin suosittaa Työterveyslaitos tueksi sote-työssä jaksamisen.

Kuvateksti
Pötki pitkälle! -suosituksista löytyy keinoja työkuormituksen keventämiseen ja vinkkejä stressinhallintaan. Kuva: iStock

Työkyvyn edistämisessä on olennaista, että työstä palautuminen aloitetaan jo työpäivän aikana. Pötki pitkälle! -suositukset muistuttavat, kuinka tärkeää työn tauotus on. Taukoon sopii esimerkiksi taukojumppa tai lyhyt kävelylenkki.

”Fyysisesti monipuolinen ja vaihteleva työ kaikkiaan ylläpitää ja edistää terveyttä,” muistuttaa erikoistutkija Erja Sormunen Työterveyslaitoksesta.

Työterveyslaitos on koonnut kattavan keinovalikoiman, joilla hallita sote-alan yrittäjien ja työntekijöiden työn kuormitustekijöitä.

Pötki pitkälle! -suositukset lähtevät siitä oivalluksesta, että palautumisen voi aloittaa jo työpäivän aikana.

Suositusten kehittämiseen ovat osallistuneet Työterveyslaitoksen lisäksi sosiaali- ja terveysalan yrittäjät ja yhteistyötahot, joten vinkit perustuvat tutkimustiedon lisäksi käytännön kokemuksiin. Tavoitteena on lievittää fyysistä, psykososiaalista, kognitiivista ja eettistä kuormitusta.

Hyvät keinot ovat tarpeen, sillä sote-alan monipuoliset tehtävät kuormittavat tekijöitään lukuisin eri tavoin. Kuormitusta voi vähentää esimerkiksi tauottamalla paikoillaan oloa, istumisen ja seisomisen vuorottelulla ja säännöllisillä tauoilla.

”Työn sujuvuutta voidaan useimmiten helpottaa toimivilla työjärjestelyillä sekä turvallisella ja esteettömällä työympäristöllä.”

Sote-alalla tehdään päivittäin aivotyötä. Ongelmanratkaisu, tiedolla työskentely ja tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat arkipäivää. Stressin välttämiseksi kannattaa tukeutua työn voimavaroihin, kuten uusien asioiden oppimiseen. Tietopankki antaa eväitä muun muassa häiriöiden, keskeytysten ja tietotulvan välttämiseen.

”Olennaista on pitää työmäärä kohtuullisena. Erityyppiset työt on syytä järjestää niin, että vaativat työtehtävät pystyy tekemään virkeänä,” sanoo työterveyspsykologi Johanna Välimäki Työterveyslaitoksesta.

Keskeinen suositus on, että kerrallaan tekee vain yhtä asiaa ja välttää keskeytyksiä luomalla rauhallinen työympäristö keskittymistä vaativalle työlle.

Työhön vaikuttavat myös tunteet. Tietopankissa käydään läpi erilaisia psykososiaalisia tekijöitä ja avataan sitä, miten psyykkiset, sosiaaliset ja eettiset kuormitustekijät voivat olla käännettävissä voimavaroiksi.

Yleensä apua saa omien vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta. Tärkeitä tekijöitä ovat myös innostava ja merkityksellinen työ, kirkkaat tavoitteet ja vastuut sekä oikeudenmukainen palaute. Myös omia ja työpaikan arvoja sekä ydintehtäviä kannattaa pohtia. Eettisesti kestävällä pohjalla tehtävä työ antaa tyydytystä tekijälleen.

Työvuoron jälkeen työstä irrottautumista edistävät työstä poikkeavien asioiden tekeminen, riittävä uni ja harrastukset. Hyvinvointia ja palautumista tukee myös terveellinen ravitsemus välipaloineen.