Työtuomioistuin: Äitiysvapaa keskeyttää osittaisen hoitovapaan

Tehy vei osittaisen hoitovapaan keskeyttämisen työtuomioistuimeen toistamiseen.

Kuvateksti
Tehyläinen hammashoitaja sai täyden palkan äitiysvapaan ajalta. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun. Kuva: Ari Korkala

Ilmoitus äitiysvapaasta keskeyttää osittaisen hoitovapaan automaattisesti, jolloin äitiysvapaan palkka määräytyy täyden työajan mukaan.

Työtuomioistuin käsitteli osittaisen hoitovapaan keskeyttämistä jo toistamiseen. Vuoden 2015 tuomiossa oli kysymys siitä, onko ylipäätään oikeutta keskeyttää osittainen hoitovapaa uuden äitiysvapaan perusteella.

– Uudessa tuomiossa työntekijä ei ollut erikseen hakenut osittaisen hoitovapaan keskeyttämistä. Hän oli siinä käsityksessä, että osittainen hoitovapaa keskeytyy, kun äitiysvapaa alkaa, lakimies Mirja Kinnunen Tehystä sanoo.

Tuomioistuin velvoitti Oulunkaaren kuntayhtymän suorittamaan tehyläiselle hammashoitajalle maksamatta olevat äitiysajan palkat viivästyskorkoineen.

Hammashoitaja työskenteli vakituisessa työsuhteessa. Vuoden 2015 tammikuussa hän jäi osittaiselle hoitovapaalle, ja hänen viikottainen työaikansa oli 30 tuntia viikossa. Se oli 78,43 prosenttia täydestä työajasta ja sen mukaan hänelle maksettiin myös palkkaa.

Toukokuussa 2015 hän jäi äitiysvapaalle. Työnantaja maksoi äitiysvapaan palkkana vain 78,43 prosenttia kokoaikaisen työn varsinaisesta palkasta.

Hammashoitajan olisi työnantajan mielestä pitänyt erikseen ilmoittaa hoitovapaan keskeyttämisestä. Tehy puolestaan oli sitä mieltä, että osittainen hoitovapaa keskeytyy automaattisesti, kun nainen ilmoittaa jäävänsä äitiysvapaalle. Tällöin työntekijä saa äitiysvapaan palkan täysimääräisenä.

Tehy vei asian työtuomioistuimeen KoHo ry:n nimissä, ja työtuomioistuin asettui Tehyn kannalle. 

Vuonna 2015 annetun tuomion perusteella osittaiselta hoitovapaalta uudelle äitiysvapaalle siirtyvän työntekijän äitiysvapaan palkka on maksettava sen palkan mukaisesti, jota työntekijä sai ennen osittaiselle hoitovapaalle jäämistä.

– KT Kuntatyönantajien hyvityssakko on kovennettu, koska se tuomittiin käytännössä toistamiseen samasta asiasta, Kinnunen toteaa.

Oulunkaaren kuntayhtymä tuomittiin maksamaan KoHo ry:lle hyvityssakkoa 2 500 euroa virka- ja työehtosopimuksen tieten rikkomisesta. KT Kuntatyönantajat joutuu maksamaan valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoa 4 000 euroa. Kuntayhtymä ja KT joutuvat myös maksamaan Tehyn oikeudenkäyntikulut.