Uuden sairaanhoitajan osaaminen syynissä

Eurooppalainen tutkimushanke seuraa vastavalmistuneiden sairaanhoitajien työssä kehittymistä.

Kuvateksti
Uusi tutkimushanke tekee kansainvälistä vertailua sairaanhoitajien osaamisesta. Kuva: Jussi Tuokkola

Hyvä perehdytys ja sosiaalinen tuki ovat kaiken a ja o, kun uusi sairaanhoitaja astuu työelämään. Vastavalmistuneita ei saa jättää yksin perehdytysjakson jälkeen, vaan he tarvitsevat työyksikössä tukea omalta esimieheltään ja työkavereiltaan ensimmäisten työvuosien aikana.

– Vastavalmistuneella täytyy olla mahdollisuus pyytää neuvoa ja apua sekä puhua työnsä kuormitustekijöistä ja eettisistä ristiriitatilanteista työyhteisössään. Esimiehellä pitää olla herkät tuntosarvet, jotta vastavalmistuneen työkuormitus ja tuen tarve ei jää huomaamatta, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Flinkman on väitöskirjassaan tutkinut vastavalmistuneiden sairaanhoitajien alkutaivalta. Saman aihepiirin käsittely laajenee nyt eurooppalaiselle tasolle. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitos on käynnistänyt Suomen Akatemian rahoittamana nelivuotisen tutkimushankkeen. Siinä arvioidaan valmistuvien sairaanhoitajien osaamista ja seurataan osaamisen kehitystä uran alkuvuosina.

– Työkuormitus ei saa olla uran alkuvaiheessakaan kohtuuton, vaan työtä pitää saada tehdä laadukkaasti ja eettisesti kestävällä tavalla. Muuten vastavalmistuneet äänestävät jaloillaan, lähtevät työpaikasta tai jopa ammatista.

Siirtyminen koulusta työelämään on ratkaisevaa osaamisen kehittymisen ja alalla pysymisen kannalta. Se korostuu entisestään etähoitojen, digitalisoitumisen, hoitoaikojen lyhentymisen ja hoitomenetelmien kehittymisen myötä.

Suomessa tutkimushanketta koordinoivat Turun hoitotieteen laitoksen dosentti ja yliopistolehtori Leena Salminen ja professori ja johtaja Helena Leino-Kilpi. He muistuttavat, että suomalaiset sairaanhoitajaopiskelijat ovat arvioineet valmistumisvaiheen osaamisensa melko hyväksi. Suomen sairaanhoitajaliiton ja Hoitotyön tutkimussäätiön selvityksen perusteella jo työelämässä olevien sairaanhoitajien osalta näyttöön perustuvassa toiminnassa on kuitenkin kehittämisen varaa. Muualta saatu tutkimustieto on ristiriitaista.

Sairaanhoitajien koulutusta Euroopassa säätelevät yhteiset EU-direktiivit, mutta koulutuksen toteutus vaihtelee. Tasavertainen osaaminen on kuitenkin tärkeää EU:n alueella työvoiman liikkuvuuden kannalta. On arvioitu, että EU tarvitsee vähintään miljoona uutta sairaanhoitajaa vuoteen 2020 mennessä. Uusia hoitajia valmistuu vuosittain vain noin 105 000.

Suomen lisäksi tutkimushankkeeseen osallistuvat Espanja, Irlanti, Islanti, Liettua ja Saksa.