Uusi koulutus pätevöittää ensimmäiset sairaanhoitajat vuonna 2025

Uusi koulutus on suunnattu muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville. Nyt Helsingissä ja Tampereella aloittaneet opiskelijat ovat Suomessa asuvia, mutta jatkossa heitä voidaan houkutella suoraan muista maista.

Kuvateksti
Metropoliassa aloitti 27 sairaanhoitajaopiskelija uusimuotoisessa koulutuksessa.
Kuva: Vilja Harala

Tällä viikolla käynnistyi uudesta mallista ammentava sairaanhoitajakoulutus, joka on suunnattu muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville. 3,5-vuotiselle opintielle lähtijöitä on Helsingissä toimivassa Metropoliassa 27 aikuisopiskelijaa

”Koulutuksen tarpeellisuudesta kertoo hakijoiden määrä. Hakukelpoisia Metropoliaan oli kaikkiaan 748 hakijaa, joista valintakokeisiin tuli 403,” sanoo Metropolian hoitotyön lehtori, projektipäällikkö Päivi Rimpioja.

Tampereen ammattikorkeakoulussa vastaavassa opiskelijaryhmässä on 13 opiskelijaa. Siellä Sanna Laiho toimii projektipäällikkönä ja hoitotyön lehtorina.

Viralliselta nimeltään kyseessä on Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (TOKASA) -hanke. Sen tarkoituksena on luoda toimiva ja pysyvä tutkintokoulutusmalli, jossa kielenopetus on liitetty aineopintoihin. Yhteisenä opetuskielenä on englanti ja suomi kulkee rinnalla. Opetus toteutuu toiminnallisesti kaksikielisenä Additional-mallilla, jossa englanninkielisen opetuksen osuus pienenee vähitellen antaen tilaa suomen kielellä opiskeluun.

Tarkoituksena on, että tutkinnon suorittaja työllistyy Suomeen ammatin vaatimalla kielitaitotasolla.

Nyt nelivuotiseksi kaavailtu pilottihanke tähtää pysyvään malliin. Uusi ryhmä opiskelijoita aloittaa joka vuosi.

Juuri koulutuksensa aloittaneet ovat Suomessa asuvia, joten heillä on tietoa yhteiskunnasta, kulttuurista ja ilmastosta.

”Jatkossa koulutukseen voivat yhä enemmän hakea myös ulkomailla asuvat, kun maailmantilanne helpottuu ja mahdollistaa sen. Koulutusmallissa ei ole suomen kielen lähtötasovaatimusta,” kertoo Rimpioja.

Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi pitää uutta koulutusratkaisuna hyvänä ja toivoo, että siitä tulee pysyvä malli ammattikorkeakouluihin. Hän muistuttaa, että tämä on yksi, mutta ei vielä nopeasti vaikuttava ratkaisu Suomen pahenevaan hoitajapulaan.

Tehy suhtautuu myönteisesti työperäiseen maahanmuuttoon edellyttäen, että eettisen rekrytoinnin periaatteita noudatetaan. EU:n ja Etan ulkopuolelta tulevilta sairaanhoitajilta kuitenkin puuttuu tutkinnon tunnistamiseen tähtäävä opintopolku.

”Ministeri Krista Kiurun johtaman työryhmän tavoitteisiin tämä on myös kirjattu. Jotta tavoite konkretisoituu pysyväksi poluksi, ammattikorkeakoulut tarvitsevat rahoitusta.”

Nyt käynnistynyt Tokasa-pilotti toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun johdolla. Siihen voivat osallistua toimintaan halukkuutensa ilmoittaneet muut sairaanhoitajakoulutusta toteuttavat ammattikorkeakoulut. Koulutusmallia on tarkoitus levittää myös muihin työvoimapulasta kärsiviin koulutuksiin.