Vaalikone paljastaa myös eroja vaaliliittojen välillä

Grafiikat näyttävät, miten Tehyn valtuustovaalien vaaliliittojen ehdokkaat ovat keskimäärin vastanneet vaalikoneen väitteisiin. Se paljastaa yhtäläisyyksiä mutta myös eroja.

Tehyn valtuustovaalien vaaliliittojen ehdokkaat ovat keskimäärin hyvin samaa mieltä siitä, että Tehyn on tarvittaessa oltava valmis voimakkaisiinkin työtaistelutoimiin, jos työehtosopimusneuvotteluissa ei muuten saavuteta edistystä. Se käy ilmi, kun tarkastellaan vaaliliittojen ehdokkaiden vastausten keskiarvoja vaalikoneen väitteisiin. 

Samaa mieltä ollaan keskimäärin myös siitä, että hoitajat eivät nykyisin pysty tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisivat. Se taas aiheuttaa eettistä kuormitusta ja lisää stressiä. Hyvin samansuuntainen näkemys vaalikoneen vastaajilla on myös siitä, että sukupuolten palkkaeroja on tasoitettava palkankorotuksin taloustilanteesta riippumatta.

Alla olevista grafiikoista näkyy 8 vaalikoneen väitettä. Vaaliliitot on merkitty janalle niiden ehdokkaiden vastausten keskiarvon mukaan. 

 

Tehyn valtuustovaalien vaaliliitot 2021.
Vaaliliittojen vastauksia vaalikoneen kysymyksiin.

Tehyn vaalikoneessa pääset vastaamaan näihin samoihin väittämiin ja niiden lisäksi vielä kahdeksaan muuhun väittämään. Vastaustesi perusteella voit testata, kenen ehdokkaan kanssa näkemyksesi kohtaavat parhaiten. Voit myös vain selata ehdokkaita ja tutkailla heidän vastauksiaan ja perustelujaan.  

Tehyn valtuustovaalien äänestys on käynnissä ja jatkuu 21.4. asti. Vaalitulokset julkaistaan 26.4.

Tehyn vaalikoneeseen vastasi 460 ehdokasta. Ehdolla valtuustoon on 493 ehdokasta. Ehdokkaista 4 ei kuulu vaaliliittoon. 
Grafiikat: Pia Hietamies