Väitös: Hoitajatuonnilla bisnestä – valtion kontrolli puuttuu

Ylikansalliset yritykset tekevät voittoa liikuteltavalla työvoimalla ja suomalaisilla vanhuksilla.

Kuvateksti
Vastavalmistuneet sairaanhoitajat ovat vuonna 2007 Manilassa menossa vannomaan valaa. Kuva:Lehtikuva / AFP Photo/ Romeo Gacad

Suomen valtiolta puuttuu kokonaiskuva hoitoalan ammattilaisten maahanmuuttoon ja rekrytointiin liittyvästä toiminnasta. Tieto rekrytointikäytännöistä ja niiden seurauksista on sirpaloitunut eri hallinnonalalle ja hallintoelimille. Mikään niistä ei ota kokonaisuudesta vastuuta. 

Tilanne käy ilmi tutkija Tiina Vaittisen väitöstutkimuksesta, joka käsittelee hoitajatuontia Filippiineiltä.

Vaittisen mielestä kokonaisvastuu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Se vastaa WHO:n terveydenhuoltohenkilöstön eettisen rekrytoinnin ohjeistuksen noudattamisesta Suomessa.

Tilanne avaa vanhushoivan kentälle tilan, jota suuret rekrytointi- ja hoivayritykset voivat hyödyntää toiminnassaan. 

– Ylikansalliset yritykset kykenevät tekemään voittoa samanaikaisesti kahdesta ruumillisesta hoivamarkkinatuotteesta: globaalisti liikkuvasta ja liikuteltavasta työvoimasta sekä ikääntyvästä väestöstä. 

Vaittinen pitää kokonaiskuvan puuttumista eettisesti ongelmallisena. Valvonta ja hallinnointi heikkenevät kokonaiskuvan puuttumisen myötä, mikä johtaa siihen, että rekrytointiyritykset käytännössä valvovat itse itseään. 

– Tilanne ei ole ihanteellinen, koska työnantajan intresseissä ei välttämättä aina ole huolehtia työntekijän oikeuksien toteutumisesta.

Hoiva- ja rekrytointiyritykset toivat Suomeen 2007–2008 Filippiineiltä sairaanhoitajia, joiden oli tarkoitus helpottaa hoitajapulaa erityisesti vanhustyössä. Vuoteen 2017 mennessä Suomeen on rekrytoitu arviolta 400–500 korkeakoulutettua filippiiniläistä sairaanhoitajaa. He työskentelevät pääosin hoiva-avustajina tai lähihoitajina. 

Tiina Vaittisen Rauhan- ja konfliktintutkimuksen tieteenalaan kuuluva väitöstutkimus The Global Biopolitical Economy of Needs: Transnational entanglements between ageing Finland and the global nurse Reserve of the Philippines tarkastetaan Tampereen yliopistossa 29. syyskuuta.