Väitös: Liikunta tukee keski-ikäisen naisen työkykyä

Liikunta neljä kertaa viikossa riittää parantamaan elämänlaatua ja työkykyä.

Kuvateksti
Ripeä kävely kohentaa työkykyä. Kuva Tuomas Marttila/ Lehtikuva.

Liikunta vaikuttaa myönteisesti keski-ikäisten naisten työkykykyyn, fyysiseen kuormittumiseen ja henkisiin voimavaroihin.  Lisäksi liikunta vähentää vaihdevuosioireita ja parantaa elämänlaatua. Liikunnan myönteiset vaikutukset käyvät ilmi liikuntatieteiden maisteri Reetta Rutasen väitöstutkimuksesta.  

Hyvä työkyky koostuu tasapainosta työntekijän terveyden, omien voimavarojen, työn vaatimusten ja mahdollisuuksien sekä ulkoisten tekijöiden välillä. Työkyky laskee iän myötä, ja se voi vaikuttaa ikääntyvän työntekijän työssä kuormittumiseen. Keski-iässä naisilla alkavat vaihdevuodet, jotka voivat heikentää työkykya ja yleisestä jaksamista työssä.

Rutasen tutkimukseen osallistui 176 naista, joilla oli häiritseviä vaihdevuosioireita. Tutkittavat jaettiin koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryhmän naiset liikkuivat neljä kertaa viikossa.  Liikuntakerroista vähintään kaksi oli ripeää kävelyä tai sauvakävelyä. Tutkimus arvioi liikunnan vaikutuksia keski-ikäisten naisten työkykyyn, kuormittumiseen, elämänlaatuun ja vaihdevuosioireisiin. 

Kuuden kuukauden harjoittelututkimuksen tulokset osoittavat, että liikunnan lisääminen on hyvä vaihtoehto vaikuttaa omaan työkykyyn ja hyvinvointiin keski-iässä. Naisten koettu fyysinen kuormittuminen ja vaihdevuosioireitten määrä vähenivät, työkyky, elämänlaatu ja henkiset voimavarat paranivat.

Reetta Rutasen väitöskirja Physical Exercise, Work Ability and Quality of Life in Middle-aged Women: short- and long-term effects of a randomized controlled intervention tarkastetaan Tampereen yliopistossa 16. kesäkuuta.