Väkivalta sote-alalla – naiset kohteina tuplasti miehiä useammin

Tehyn asiantuntija: Väkivaltatilanteista ilmoitetaan liian harvoin, koska ne koetaan niin arkipäiväisiksi.

Kuvateksti
Terveydenhoitohenkilöstö kokee usein henkistä ja fyysistä väkivallan uhkaa. Kuva: iStock

Naiset kokevat tuplasti miehiä enemmän väkivaltaa sosiaali- ja terveysalalla, selviää STTK:n tuoreesta tutkimuksesta väkivallasta ja sen uhasta työpaikoilla.

– Väkivaltaa esiintyy aloilla, joilla työskentelee lukumääräisesti enemmän naisia kuin miehiä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että myös miesten väkivallan riski eräissä hoitoalan ammateissa on korkea, mutta miehiä työskentelee näissä ammateissa lukumääräisesti vähän, työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä pohtii.

Tutkimuksen mukaan fyysinen väkivalta, sen uhka ja henkinen väkivalta ovat työpaikoilla hälyttävän yleisiä. Noin joka kolmannella työpaikalla on esiintynyt henkistä tai fyysistä väkivaltaa viimeisen kolmen vuoden aikana. 

Väkivalta on esimerkiksi huutamista tai haukkumista, fyysisellä väkivallalla uhkailua tai väkivallantekoja, tiedon pimittämistä ja väärien tietojen levittämistä sekä osaamisen vähättelyä.

– Terveydenhoitohenkilöstö kokee lähes päivittäin henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja sen uhkaa asiakkailta eri yksiköissä muun muassa kotihoidossa, ensihoidossa, vuodeosastolla ja päiväkodissa. Palvelun käyttäjät ovat muuttuneet: on enemmän päihteitä ja huumaavia aineita.

Henkilöstöpula tuo kiirettä. Jos asiakas ei koe saavansa riittävästi huomiota, se voi ilmetä aggressiivisena käytöksenä.

Jos työpaikalla kokee väkivaltaa, siitä täytyy ilmoittaa työnantajalle, työsuojeluun, työterveyshuoltoon ja tarvittaessa tehdä rikosilmoitus. Työnantajalla pitää olla toimintaohjeet, kuinka väkivaltaa ennaltaehkäistään. Samalla tarvitaan ohjeistus siitä, kuinka väkivaltatilanteissa toimitaan.

– Hoitajat tekevät ilmoituksia väkivaltatilanteista ihan liian vähän, koska he kokevat tilanteiden olevan niin arkipäiväisiä esimerkiksi vanhustenhuollossa. Valitettavasti ilmiö jää siksi aivan liian vähälle huomiolle, Ojanperä jatkaa.