Valinnanvapautta koskevaan lakiin tuli täsmennyksiä

Asiakasseteliä on tarjottava, jos potilas ei pääse maakunnan tarjoamaan erikoissairaanhoitoon hoitotakuun määräajassa.

Kuvateksti
Lausuntoja saapui määräaikaan mennessä 703. Niissä saadun palautteen osalta muiden pykälien virkamiesvalmistelu jatkuu. Kuva: iStock

Maan hallitus on tehnyt tarkennuksia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevaan valinnanvapauslakiluonnokseen. Säännöksiä asiakasseteleistä täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä.

Korjatussa esityksessä asiakassetelin velvoittavuus ei enää koske erikoissairaanhoidon palveluita. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin.

Peruspalveluissa toteutuu aiempien esitysten mukainen laaja valinnanvapaus. Maakunnat saavat myös paremman mahdollisuuden määritellä sote-keskusten työtä tukevien erikoisalojen valikoimaa.

Maakunta päättää väestön palvelutarpeen perusteella, mitä erikoisalojen palveluja sote-keskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin sisältyy. Lausuntokierroksella olleessa versiossa kaikkiin sotekeskuksiin olisi pitänyt sisällyttää tietyt erikoispalvelut.

Uudessa esityksessä jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on oltava muita kuin yleislääketieteen alaan kuuluvia palveluita lisäksi vähintään kahdelta lääketieteen erikoisalalta. Maakuntien päätöksenteossa on tällöin otettava huomioon maakunnan tai sen tietyn alueen asukkaiden palvelutarve ja palveluketjujen toimivuus sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus maakunnassa.

Hallitus on sopinut, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan muun muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut on yhteensovitettava toimiviksi palvelu- ja hoitokokonaisuuksiksi.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle viimeistään maaliskuun alussa. Koko sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuus hyväksytään eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 loppuun mennessä.