Valvira huolissaan ensihoidon X-päätöksistä

Ensihoidon työmäärä ja säästöodotukset voivat vaarantaa potilasturvallisuutta.

Kuvateksti
Ensihoitajat pystyvät tekemään päätökset turvallisesti, jos heillä on riittävän tarkat ohjeet ja koulutus. Kuva Jukka Rapo.

Valviran tietoon tullut eri puolilta Suomea useita tapauksia, joissa päivystykseen on jätetty kuljettamatta lääkärin ja päivystyshoidon tarpeessa olleita potilaita.

Ongelmien taustalla on ensihoidon lisääntynyt työmäärä. Ihmiset soittavat muiden terveydenhuollon palvelujen puutteessa hätäkeskukseen. Ensihoitajat ovat vaikeassa tilanteessa, koska todellisessa hädässä olevat potilaat sekoittuvat potilaisiin, jotka eivät tarvitse ensihoitoa, vaan muita terveydenhuollon palveluita.

– Hyvään ensihoitoon kuuluu, että kaikkia potilaita ei kuljeteta päivystykseen, tähdentää lääkintöneuvos Markus Henriksson Valvirasta.

Kuljettamatta jättäminen on niin sanottu X-päätös, ja niiden asianmukaisuus on tärkeä mittari, jota pitää potilasturvallisuuden vuoksi seurata.

Hätäkeskuspuhelut vähenisivät, jos pitkäaikaispotilailla olisi kunnolliset, ongelmia ehkäisevät hoitosuunnitelmat ja mahdollisuus saada lääkäri akuutissa tilanteessa kotiin. Myös terveydenhuollon kunnolliset puhelinpalvelut ja kotihoidon akuuttipalvelut vähentäisivät ensihoidon painetta.

– Ihminen tarttuu hätätilanteessa puhelimeen eikä etsi netistä apua. 

Säästöpyrkimykset eivät kuitenkaan ota riittävästi huomioon riskejä, joita syntyy, kun potilaan kohdalla tehdään väärä päätös. Sosiaali- ja terveydenhuollolle asetetut säästötavoitteet voivat Henrikssonin mielestä vaarantaa potilasturvallisuutta, jos esimerkiksi X-päätösten suhteellista osuutta mekaanisesti kasvatetaan.

– Valviran tehtävä on ilmaista huoli sillä kohtaa, kun potilasturvallisuus on uhattuna.