Valvira Kupittaasta: Ei tarvetta erityisiin toimenpiteisiin

Kun omavalvonta toimii, ilmenneet epäkohdat saadaan korjattua heti.

Kuvateksti
Omavalvontasuunnitelman avulla panostetaan palvelun laatuun.

 

Valvira on havainnut Kupittaan psykiatrisen sairaalan toiminnassa ja ohjeistuksessa joitakin epäkohtia. Esimerkiksi esimiehissä oli vajetta eikä omavalvonta toiminut riittävästi.

Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä muistuttaa, kuinka työyksiköissä pitää olla omavalvontasuunnitelma, jolla valvotaan henkilökunnan toimintaa ja palvelujen laatua.

– Omavalvonnan henki tulee olla sellainen, että myös työntekijät uskaltavat puuttua epäkohtiin. Riittävillä esimiesresursseilla taataan, että epäkohdat huomioidaan ja niihin puututaan välittömästi.

Valvira ei kuitenkaan havainnut sellaisia ajankohtaisia puutteita, jotka vaarantaisivat potilasturvallisuuden ja vaatisivat erityistoimenpiteitä.

Valvira jatkaa yhdessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa Kupittaan psykiatrisen sairaalan valvontaa. Jälkivalvonnassa varmistetaan, että sairaalan toiminnassa havaitut epäkohdat on korjattu.

Valvira puuttui asiaan helmikuussa sen jälkeen, kun Turun Sanomat uutisoi vanhuspsykiatrian osastolla vuosia jatkuneesta vanhusten kaltoinkohtelusta.