Valviralta uudet ohjeet lähihoitajien rekisteröitymisestä

Valvira on valmis rekisteröimään Terhikissä olevat lähihoitajat Suosikkiin ilman maksua ja hakemusta.

Kuvateksti
Valvira varautuu siihen, että jo Terhikissä olevilta lähihoitajilta ei vaadita erillistä hakemusta Suosikkiin rekisteröitymiseksi.

Valvira on ehdottanut sosiaali- ja terveysministeriölle, että se merkitsisi lähihoitajan nimikesuojauksen Suosikkiin automaattisesti niille lähihoitajille, jotka olivat Terhikissä, kun sosiaalihuollon ammattihenkilölaki tuli voimaan 1.3.2016. Valvira tekisi merkinnän maksutta ilman erillistä hakemusta.

STM valmistelee sosiaalihuollon ammattihenkilölain muuttamista. Ennen hallituksen esityksen antamista ja asian eduskuntakäsittelyä ei ole täyttä varmuutta muutoksen sisällöstä. Valvira varautuu siihen, että jo Terhikissä olevilta lähihoitajilta ei vaadita erillistä hakemusta Suosikkiin rekisteröitymiseksi. 

Jo maksettuihin maksuihin otetaan kantaa siinä vaiheessa, kun hallituksen esityksen sisältö on selvillä.

Jos oma rekisteröityminen mietityttää, kannattaa etsiä omaa tilannetta vastaava ryhmä Valviran ohjeesta ja toimia sen mukaan. Jos ei ole varma, missä rekisterissä on, tietonsa voi tarkistaa verkossa.