Valviran Suosikki-laskutus käynnissä

Suosikkiin kerta-ajolla vietyjen lähihoitajien laskutus on käynnistynyt.

Kuvateksti
Valviran lasku on maksettava. Maksuton rekisteröityminen koskee vain ennen 1.3.2016 Terhikkiin rekisteröityneitä. Kuva Lehtikuva.

Vuonna 2016 valmistuneet lähihoitajat ovat saaneet tai saavat lähiaikoina 40 euron laskun rekisteröinnistä Suosikkiin. Laskussa todetaan, että sen vastaanottaja on merkitty sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja hänellä on oikeus käyttää lähihoitajan ammattinimikettä.

Lasku on maksettava, sillä maksu on valtion maksuasetuksen mukainen. Maksuton Suosikki-rekisteröinti koskee vain lähihoitajia, jotka ovat rekisteröityneet Terhikki-rekisteriin ennen 1.3.2016 eli ennen kuin laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan.

Kerta-ajossa 26. huhtikuuta Valvira rekisteröi 4 300 vuonna 2016 valmistunutta lähihoitajaa Suosikkiin. Kerta-ajolla nimikesuojattiin kaikki tammikuun 2017 loppuun mennessä kouluilta ilmoitetut, vuonna 2016 valmistuneet ja jo Terhikki-rekisterissä olevat lähihoitajat, jotka ovat odottaneet rekisteröintiä Suosikki-rekisteriin.

Valvira tiedottaa mahdollisista muutoksista myöhemmin. Valvira ohjeistaa lähihoitajia rekisteröitymisestä.